ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՋԱՆԻԿԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ադա

Ալանոս

Ալաշար

Ալաչամ

Ալեն

Ալիբեյ

Ալի-Վարազ

Ախաջի

Ակքյոյ

Աղլաջ

Աղջագյունեյ

Ամբար-թեփե

Այվաճուղ

Ասար

Ավդան-Չամդիր

Արամելի

Աուլաշ

Բալախոռ

Բալլուղ

Բակ

Բաջանաղ

ԲԱՖՐԱ

Բաֆրեջալ

Բեդեշ

Բելդեմիր

Բելեն

Բեղուդլար

Բերդուրլի

Բողազ

Բորուքյոյ

Բուղար-Լիճի

Գատը-Գիրիշ

Գարա-Արմուտ

Գարագայա

Գարամոն-8

Գարաջալի

Գարաջալի

Գարըքլուղ-3

Գափուգայա

Գյուրջի

Գոզքյոյ

Գոճաման-Բաշի

Գրբաշցոց-գեղ

Դարբողազ

Դարքյոյ

Դեմիրջի

Դերբենտ

Դերեջիկ

Դիվան

Դյունեն

Դուդեղի

Դուզքյոյ

Դումանլի

Ենիջե

Ենիջե

Երեմջիկ

Երխանեքյոյ

Զարանոս

Էլում-տաղի

 (Ալեմդաղ)

Էլուքտերե

Էյրի-տերե

Էնգիզ

Էորեղ-Բել

Էրինճուղ

Էրկան

Էրջուլի

Էքինճուղ

Էքյուզքյոյ

Էքսուզցոց-գեղ

Թաթարօղլու

Թայլան

Թայվան

Թանղան

Թաշ-Դիբի

Թավիրան

ԹԵՐՄԵ

Թերս-Յաթաղ

Թեփեքյոյ

Թեքեքյոյ

Թեքուր

Թեք-քիրեզ

Թոփլու

Թութլուղ

Իգդիր

Իդիրքյոյ

Խան-Սելերի

Խաչդուռ

Խարաչ

Խարմանլար

Ծովկար

Կաթրոնլի

Կալեքյոյ

Կալթաղ

Կապալաղ

Կապալաղ-6

Կապաճևիզ-2

Կապան

Կապատաշ

ԿԱՎԱ

Կարաբաղչե

Կարաքյոյ

 Կարթլուղ

Կարմիրցոց-գեղ-4

Կափակ-կելիշ-7

 (Վեզիրցոց-գեղ)

Կյողջեքյոյ

Կյույնեիճուք

Կյունեյ-10

Կյունպաթ (Գմբեթ)

Կոզբիկ

Կոնաքլուղ

Կոշաջա

Կորշումլի

Կուրու-Բալուր

Հաջիբեյլի

Հոյլան

Ղադիքյոյ

Ղազանչի

Ղարամահմուդ

Ղարաջալի

Ղարարսլան

Ղզըլ-Ադա

Ղզըլջա-Քիսե

Ճենիկ-գյոլ

Մադիլցոց-գեղ

Մախաթ

Մանաստիր-9 (Մանասդիր)

Մարթիլ

Մեդեր

Մելեթ

ՄԵԼԻՉ

Մելիչ

Մելիքթեփե

Մինոսքյոյ

 (Մինաս-գեղ)

Մուդիրիս-Գեդիչի

Մուստեջիդ

Յազթեփե

Յաղբասան

Յարաքյոյ

Յարբաշի

Նամալար

Շադիլի

Չաթաղ

Չալբողազ

Չանախչի

ՉԱՐՇԱՄՊԱ

Չաքալ

Չաքըրլար

Չաքմաղ

Չելիկ

Չերքեզքյոյ

Չիբուխլուղ

Չիբուքլուղ

Չոբանլի

Չորակ

Չուրուկքյոյ

Չուքուր

Ջալիլ

ՍԱՄՍՈՆ (ՍԱՄՍՈՒՆ)

Սանուր

Սարաջլի

Սարգիս

Սարիզքյոյ

Սարի-Հասան

Սարիքյոյ

Սելամլիք

Սըթմա-սու

Սիվադի

Սյունկուրդցոց-գեղ

Սոմեաքյոյ (Սամաիլ)

Սոյլեմեզ

Սոյուղ

Սուլիջա

Վեդազա

Վոլայ

Տաղճիլար

Տաշլի-Յաթաղ-5

Ուլու-Բուղար-1

Ուլուջա

ՈՋՆԻԵ (ՅՈՒՆԻԱ)

Ուչակքյոյ

Ուչ-Բուղար

Ուչփունար

Ուչքյոփրի

Ուրսուդ

Փաշաքյոփրու-11

Փափազ-գեղ

Փելիյաթաղ

Քաբաքլի

Քարակոփ

Քարղի

Քարոտ-գեղ

Քելազ

Քիրփիչլուղ

Քյոփրուքյոյ

Քյուրդլեր

Քոսելե

Քուրլի

Օխտը-կալ

Օյմախի

Օսման-Բեյ

Օրդուբաշի

Օրթաքյոյ

Օրմալոս

Օքսա

ՖԱԹՄԱ

Ֆանարլի

Ֆեներիզ (Ֆենորիս)

Ֆիդանլի

  1 comment for “ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՋԱՆԻԿԻ ԳԱՎԱՌ

Leave a Reply

Your email address will not be published.