Վերջակէտը այս կիրակի

12 Մարտ կի­­րակի օր, կա­­յանա­­լիք ընտրու­­թիւննե­­րով բա­­ցի Սուրբ Փրկիչ Ազ­­գանյին Հի­­ւան­­դա­­­նոցի հո­­գաբար­­ձութե­­նէ, աւար­­տած կ՚ըլ­­լայ պոլ­­սա­­­հայ հա­­մայնքա­­յին հաս­­տա­­­տու­­թիւննե­­րու խնա­­մակա­­լու­­թեանց եւ թա­­ղակա­­նու­­թեանց ընտրու­­թիւննե­­րը։ Վեր­­ջին ընտրու­­թիւնը տե­­ղի կ՚ու­­նե­­­նայ ճշդե­­լու հա­­մար Պէ­­յօղ­­լո­­­ւի Սուրբ Եր­­րորդու­­թիւն Եկե­­ղեց­­ւոյ թա­­ղակա­­նու­­թիւնը։ Ընտրու­­թեան սնտուկներ կը տե­­ղադ­­րո­­­ւին Ֆե­­րիգիւ­­ղի, Սա­­մաթիոյ, Օր­­թա­­­գիւ­­ղի, Պիւ­­յիւքտե­­րէի եկե­­ղեցի­­ներու եւ Գա­­րակէօզեան ու Էսաեան վար­­ժա­­­րան­­նե­­­րու շրջա­­փակին։

Ընտրու­­թեան հա­­մար թեկ­­նա­­­ծու­­թիւն առա­­ջադ­­րած են վեց խումբեր, որոնք կը զա­­տորո­­շուին յա­­տուկ գոյ­­նե­­­րով։ Այդ գոյ­­նե­­­րէն մէկն է նաեւ կա­­նան­­չը, որ կը ներ­­կա­­­յաց­­նէ թա­­ղակա­­նու­­թեան այժմու ատե­­նապետ Սի­­մոն Չե­­քեմի գլխա­­ւորած անձնա­­կազ­­մը։

Ինչպէս ծա­­նօթ է Պէ­­յօղ­­լո­­­ւի թա­­ղակա­­նու­­թիւնը իր կա­­լուած­­նե­­­րու հա­­սոյ­­թով առաջ­­նա­­­կարգ հիմ­­նարկնե­­րու շար­­քին է, սա­­կայն հա­­սարա­­կու­­թիւնը եր­­բեք տե­­ղեակ չէ եղած այս թա­­ղակա­­նու­­թեան տի­­րապե­­տած կա­­լուած­­նե­­­րու քա­­նակին եւ անոնցմէ ստա­­ցուած եկա­­մու­­տին։

Այժմ մրցա­­կից խումբե­­րու ամե­­նայա­­ճախ շեշ­­տած խոս­­տումն է թա­­փան­­ցի­­­կու­­թիւնը։

Նա­­խորդ յայ­­տա­­­րարու­­թիւննե­­րու հա­­մաձայն կ՚ակնկա­­լուի թէ այս տա­­րուայ մէջ կա­­յանայ նաեւ Սուրբ Փրկիչ Հի­­ւան­­դա­­­նոցի հո­­գաբար­­ձութեան ընտրու­թիւնը։

Լուսանկարը՝ Իշխան Էրտինչի

https://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/28304/vyerchagedi-ahs-giragi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *