ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՊԵՅԼԱՆԻ, ՍՈՒԵՏԻԱՅԻ (ՄՈՒՍԱԼԵՌ) ԵՎ ՔԵՍԱՊԻ ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աթըգ

Ալաբեյլի

Ալաջա

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵՏ (ԻՍԿԵՆԴԵՐՈՒՆ)

Ախրասլի

ԱՆՏԻՈՔ (ԱՆԹԱՔԻԱ)

Աշխարբեյլի

Ապարա

Ասար

Ասքարիե

Ավագիե

Արմենչո

Արմինազ

Արսուս (Հռոսոս)

Արֆալու

Գալատուրան

(Կարադուրան)

Գարաճըգ

(Սևաղբյուր)

Դելիլեր

Դերքուշ

Էլ-Քիսե

Էսքի-Էորեն-4

Էքիզ-Օլուք

Թոփ-Բուղազի

Իլանլի

ԼԵՎՇԻՅԵ (ՍՈՒԵՏԻԱ)

Խաչատուրենք

Խտըրպեկ

Կյոզելլի

Կյոզնե

Հաճի-Հապիպլի

Հայաշեն

Հայնո

Հարիմ

Ղանլը-Տերե

Ղընեմիե

Ղընիե

Ճըտեյտե

Ճիզմելի-1

ՃԻՍՐ ԷԼ-ՇՈՒՂՈՒՐ

Մահմուդլի

Մաղարա

Մաղարճըք

Մաշթա

Մաքիրոս

Մեզկիթ-Էոնյու

Միատուն

Յակուբիե

Յողունօլուք

Նարա

Նարկիզլիք

Չաթախ-3

Չանաքլըք

Չիդար-Ալանի

Չինար

Չինարճըք

Չիչեկլի

Պալլը-Ղասթալ

Պաղլամա

Պաղճաղազ

Պաղտատիե

Պաղրաս

Պաշուրտ

Պասիլիքա

Պարպարուն

ՊԵՅԼԱՆ

Պետրոսիե

Պերնաս

Պիթիաս

Պուռունլու

ՌԻՀԱՆԻԵ

Ռֆաիլ

Սալգին

Սարի-Մազի

Սելևկիա (ավեր.)

Սողանճի

Սովուգ-Օլուգ

Սոուկ-սու

Վագըֆ

Վանք

Վարդաշեն

Տյուզաղաճ

Տերե-Պախչա-2

Տերքուշ

Ուչ-Օլուք

Քապաճըք

Քապուսիե

Քեշիշ

Քեորքյունե (Քորքոնա)

ՔԸՐՔ-ԽԱՆ

ՔԵՍԱՊ

Օվաճիկ

Օրհանիե

Օրտու

Ֆենք

Ֆրանկ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *