ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱԼԵՊԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԱՇՒ ԵՎ ԱՅՆԹԱՊԻ ԳԱՎԱՌՆԵՐ (մասամբ)

 ՄԻՆՉԵՒ 1914

ԱԶԱԶԱթըգ

ԱԼԲԻՍՏԱՆ

ԱԼՔՍԱՆԴՐԵՏ (ԻՍԿԵՆԴԵՐՈՒՆ)

Ալիշեր

ԱՅՆԹԱՊ

Անապատ-3

Անըճըգ

ԱՆՏԻՈՔ

 (ԱՆԹԱՔԻԱ)

Անտրուն

Ապարա

Ավագինք

Ավագկալ

Արեգին

Արսուս

Արֆալու

Բաքրա

Բերդուս

Բերնա

Գաթմա

Գարաթութ

Գեմրիկ

(Կամարիկ)

Գյավուրլի

Դալար

ԴԱՐ-ԷԼ-ԻԶԶԵ

Ենիճեկալե

 ԶԵՅԹՈՒՆ (ՈՒԼՆԻ)

Էլ-Խաադըր

Էլվենքյոյ

Էվջիղան

Էրդեկ (Երդիկ)

Էրեն

Թաթարլիկ

Թաշօլուգ

Թելեմելիք

Թել-Ռիֆադ

Թեհերբեյքյոյ

Թերեբ

Թուման

Թուռնակ

ԻԴԼԻԲ

ԼԵՎՇԻՅԵ (ՍՈՒԵՏԻԱ)

Խնըխեոզ

ԿԱՊԱՆ

ԿՈԿԻՍՈՆ (ԳՅՈՔՍՈՒՆ)

Կոտոր

ՀԱԼԵՊ (ԲԵՐԻԱ)

Համամ

Հազիդերե-1

Հարիմ

Հեթին

Ղայաջիկ

Ղարաքիլիսա

ՃԻՍՐ-ԷԼ-ՇՈՒՂՐ

Մազմախոր

Մաղարա

Մասքիթլի (Մասքթցիք)

Մարաբա

ՄԱՐԱՇ (ԳԵՐՄԱՆԻԿԵ)

Միատուն

Միխալե

Մյուլք

Մուրսալ

Յազիքիլիսե

Նադիր

Նաճար

Նիյարի

Շեյխ-Աբդուռահման

Շերիֆբեյ

Շիվիլկի

Չիլաղ

ՊԱԶԱՐՃԻԿ

ՊԵՅԼԱՆ

Պեշեն

Պետրոսիե

Պունտուգ

Պուրճը-Րասաս

Ջաարա

Ջանիկ

Ջինդարես

ՍԱԿՉԵԳՅՈԶՈՒ

Սարըլար

Սարընջըղ

Սաուրան

Սեջերագ

Սերմին

Սողանջիկ

Սովուգ-Օլուգ

Վագըֆ

Վանքի-գյուղ-2

Տափ

Տեյիրմենպաշի

Տեյիրմեն-Տերե

Տրդատենք-4

Քարղի

Քեհրիզ

Քենքյոյ

ՔԵՍԱՊ

Քեֆր-Նուրան

ՔԸՐՔ-ԽԱՆ

Քիլիս

ՔԻԼԻՍ (ԿԻԼԻԶԱ)

Քիշիֆլի

Քիրեճ

Քյոմուր

Քյունտքյոյ

Ֆընտըճագ

Ֆռնուզ

Ֆրանկ

Ֆունդուք

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.