ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱԼԵՊԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԱՇԻ ԳԱՎԱՌ (մասամբ)

ՄԻՆՉԵՒ 1914

ԱկդերեԱկ-Թիլ

Ակփունար

Անբարդիկ

Այնսըզ

Արմուդալան

Բալըկջա

Բեշթեփե

Բերչին

Բոյուք-Թաթլար

Բուրթու

Ենի-Յափան

Ենիքյոյ

Էբելիկ

Էլբուլի

ԷլմադիԷմերլիկ

Էմբեկ

Էվլիա

Էվջիղան

Էրդեկ (Երդիկ)

Թանիր (Թանուր)

Թովլա

Թոփալլի

Իմերելես

Ինջիլեր

Խունու

Խուրմանքյոյ

Կալեշիկ

Կըզչոմու

ՀասանքյոյՂարագյոզ

Ղարամաղարա

Ղարափունար

Ղարաքիլիսա

Ղզըլջըղ

Ղզըլփունար

Մարաբա

Մարագոս

Յաթաք

ՅԱՐԲՈՒԶ (ԵՓԵՍՈՍ)

Յափալակ Մ.

Յափալակ Փ.

Նորշեն

Շերիֆբեյ

ՉարղանՉարշակ

Սարիզ

Սինիքլի

Փողան

Քաչան-Աղա

Քաչանլի

Քարավան

Քեչի-մաղարա

Քյոնքյոյ

Քյոսելի

Քոշքյոյ

Քուրդքյոյ

Օրթուլուկ Մ.

Օրթուլուկ Փ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.