ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ԱԴԱՆԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

ԱբդօղլուԱգդամԱԴԱՆԱ

Ազիզլի

Ալաշ-Ելևաս

Ալատա

Ակփունար

Ամուտա

ԱՅԱՍ (ԱԴՐԻԱՆԱ)

Անազարբա

Անապազար

Ասար

Ասելի

Ասրաջա

Բանլըգ (Բաղնիք)

Բելեմդեկ

Բեյելի

Բոզանտի

Բոզմադեն

Բողազքյոյ

Բորսամա

Բուդաքլի

Բուդրում
Բուրան

Բուրուկ

Գալետերե (Բերդաձոր)

Գապագ-թեփե

Գարաքյոյ

Գեդիքլի (Գետիկ)

Գզըլ-Աղաճ

Գզըլեր

Գյավուրքյոյ

Գոզօլուգ

Գուտ

Դելիկ

Երեպագան

Զեյթուն

Զենա

Էգրեն

ԷվջիլիԷՐԶԻՆԷօզերլի

Թախդալը

Թաճիրլի

Թանթան

Թաշուջու

Թեքքելի

Թոփան

Թուրունճլու

Ինճիրլիք

Իչմե

ԻՍԼԱՀԻԵ

Լամաս

ԼԱՄԲՐՈՆ (ՆԵՄՐՈՒՆ)

Լուլուկ

Խաչքար

ԱՍԱՍ

Կալաքյոյ

Կալեքյոյ

Կարաբողազ

Կարա-Էրեկլի

ԿԱՐԱՀԻՍԱՐԼԻ

Կարասի

Կարաքյոյ

ԿԱՐՍ (ԿԱՐՍՊԱԶԱՐ)

Կեսկին

Կիրաբոս

Կյոքճելի

Կոռիկոս

Հաճարալի

ՀԱՃԸՆ

Հասանբեյլի

Հինափ

Հիսար

Հորտոմ

Ղամուշլ

ՂայադիբիՂարադաշՂարաքյոյ

Ղըշլաքյոյ

Մալա

Մահալե

Մաղարա

Մաղարա

Մանաս

Մանգութ

Մանթաշ

Մատերա

Մենթեսի

Մեջիտլի

Մերկեզ

ՄԵՐՍԻՆ

Մինդոս

ՄՍԻՍ (ՄԱՄԵՍՏԻԱ)

ՄՈՒԴ

Յամանլի

ՍԱՐԲՈՒԶ (ՋԵԲԵԼԲԵՐԵՔԵԹ)

ՅՈՒՄՈՒՐԹԱԼԸԿ-5

Նալտաշ

Նաճարլը

Նեբ

Շանշար

Շեյմուրադ

Շիմլի

Շոկիե

Չախմախ

Չայլար

Չերքեզ

Չիլխան

Չոգագ

ՉՈՐՔ ՄԱՐԶՎԱՆ

(ՏՅՈՐԹ-ՅՈԼ)

Չուխուր-Քիլիսե

ՊԱ ՉԷ

ՊաղչեճիկՊԱՅԱՍՊելենքյոյ (Պալյան-գյուղ)

Պեյմելի

ՋԱՀԱՆ

Ջեջե

Ջրիբեր

Ռեջեփլի

Ռումլու

Սալու-Մաղարա

Սարը-գավագ

ՍԵԼԵՎԿԻԱ

Սըփան-Տերե

ՍԻՍ (ԿՈԶԱՆ)

Սոլագլը

Սունդուրաս

ՎԱՀԿԱ

Տախտաօղլու

Տատուկ

ՏԱՐՍՈՆ (ՏԱՐՍՈՒՍ)

Տափան (Թափան)

ՏՈՐԱԳ

Ուզան

Ուլաշ

Փերշեմպե

Քարսանլի-օղլու

Քեոթյուն

Քեքլիքճի

Քիլիսե

Քիսենիտ (Գիսենիտ)

Քրիստիան

Օլուք

Օմարլի

Օջախլի

ՕՍՄԱՆԻԵ

Օվաջիկ

Օրխանիե

Ֆաքիլեր

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *