«Մարմարա» օրաթերթը` 83 տարեկան

ՏՈՔԹ. ՄԱՐԻ եւ ՏՈՔԹ. ՍԱՐԳԻՍ ԱՏԱՄ

Տարեդարձ մը տօնել` երջանիկ ու նշանակալից եղելութիւն մըն է կեանքի ապրումներու մէջ, քանի որ առիթ կը ստեղծուի դժուարին, անյարմար ու տխուր պայմաններն  ու պահերը անցեալի մոռացութեան մէջ ձգելու եւ միւս կողմէ ալ անցեալէն  դէպի ապագայ անցնելու պահուն յուսալից հորիզոններով լեցուն հանգրուաններ  բանալու մեր  առջեւ:

Ըստ իս, նոյնն է հայ թերթի տարեդարձի մը պարագան:

31 օգոստոս 2020 թուականին «Մարմարա» օրաթերթը իր ետին 82 տարիներու մեծ հպարտութեամբ թողուց եւ նոյն հպարտութեամբ   թեւակոխեց իր հրատարակութեան 83-րդ տարին:

Ի՞նչ նշանականութիւն ունի օրաթերթի մը երկար ապրիլը, եթէ այդ օրաթերթը իր ետին թողած տարիներուն ապրած է միայն իր գոյատեւման, ո՛չ թէ քիչ մըն ալ իր ընթերցողներուն ինչպէս նաեւ իր ժողովուրդին համար:

Նշանակալից է հայատառ «Մարմարա» օրաթերթին առաքելութիւնը եւ իր ընթերցողներուն բերած ծառայութիւնը` իբրեւ մայրենի լեզուի դպրոց, հայ գիրի ու գրականութեան շտեմարան, նաեւ հայ մամուլի  կանթեղ:

«Մարմարա»-ն` իբրեւ մշակոյթի սպասաւոր, ինքնանուէր մատուցումներով եւ դժուարին պայմաններով իսկ շարունակեց հաւատարիմ  պահակը մնալ ազգային ինքնութեան, մշակոյթին եւ հայ գիրին: Ամէն օր ապրեցաւ իր ընթերցողներուն եւ իր ժողովուրդին համար:

Անիկա 83 տարիէ ի վեր կը հրապարակէ հայ գրականութենէն, արուեստէն, ազգային, համայնքային, գաղութային, մշակութային, կրթական կեանքէն լուրեր ու յօդուածներ: Ի գին մեծ զոհողութիւններու, կը շարունակէ կրել իր ուսերուն դրուած ծանր լուծը:

Սրտանց կը շնորհաւորենք հայ մամուլի լաւագոյն թերթերէն մէկուն` «Մարմարա»-ի օգտաշատ  ու  ազգաշէն հրատարակութեան  83-րդ տարեդարձը:

Հակառակ պոլսահայութեան բազմաթիւ դժուարութիւններուն, «Մարմարա»-ն` շնորհիւ իր հաւասարակշռեալ  դիրքորոշումին, մասնաւորաբար հայ գիրին, լեզուին ու գրականութեան հանդէպ ունեցած  նախանձախնդրութեան, նաեւ  հայ մշակութային, հայ ժողովրդային արժէքները վառ  պահելու նպատակաւ լոյս տեսած հրատարակութիւններուն, եղած է սիրելի   հայատառ օրաթերթ մը, որ պոլսահայ եւ սփիւռքահայ աշխարհին մէջ 83 տարիէ  ի վեր պատնէշի վրայ կը մնայ:

Դժբախտաբար, ներկայիս հայատառ թերթը  չ՛ապրիր լաւ ժամանակներ, քանի որ հետզհետէ կը նուազի հայերէն կարդացողներու, հայ թերթի հրատարակութեան նշանակութեան ու գոյատեւման, նաեւ այդ  թերթին աշխատակիցներուն նուիրումին եւ մատուցած առաքինի ծառայութիւններու  իմաստին գիտակիցներու թիւը:

Ըստ իս, հայ թերթն ալ իր ժողովուրդին գուրգուրանքին կարիքն ունի, որքան ունին մեր վարժարանները, հաւատքի խորան Ս. եկեղեցին ու  համայնքի այլ հաստատութիւններ:

Ահաւասիկ այս պայմաններու տակ հայ թերթի մը 83-րդ տարեդարձը ալ աւելի իմաստալից ու յատկանշանական է, միւս կողմէ ալ, շատ ուրախալի ու ողջունելի հանգրուան մըն է հայ կեանքին մէջ: Հայ թերթ մը, որ 83 տարիէ ի վեր անդադար դժուարին ճամբաներու ընդմէջէն անցնելով եւ քաղելով հայ լրագրութեան ու գրականութեան պարտէզէն ալ ու ալուան  ծաղիկները, հասած է մինչեւ այս օրերը, մագլցած է իր հեղինակութեան ու հայ լրագրողութեան լերան կատարն ի վեր եւ իր քաղած ծաղիկներով ու իր բարձր հեղինակութեամբ հիւսած է յաջողութեան թագ մը, որ իսկապէս ողջունելի ու շնորհաւորելի է: Թագ մը, որ կը կրէ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին անունը, այս թագը «Մարմարա»-ի աշխատակազմի յաջողութեան թագն է, որ կը պսակէ իւրաքանչիւր աշխատակիցի ճակատը:

Ոչ միայն հայ թերթը սիրող հաւատարիմ  ընթերցողը, այլ նաեւ ուրիշ շատեր ալ անդրադառնալու ու գիտակցելու են, թէ ի՛նչ կը նշանակէ հայ թերթի մը 83-րդ տարեդարձը:

Ողջունելով «Մարմարա»-ի 83-րդ տարեդարձը, կը մաղթենք, որ ալ աւելի երկար տարիներ պատնէշի վրայ մնայ անիկա: Այս առթիւ կը շնորհաւորենք մեծայարգ պրն. Ռոպէր Հատտէճեանի գլխաւորութեամբ «Մարմարա» օրաթերթի ամբողջ աշխատակազմը:

Ձեր վարձքը կատա՛ր: Առողջութիւն եւ յաջողութիւն ձեր բոլորին:

Յարգանօք, սիրալիր բարեւներով`
ՏՈՔԹ. ՄԱՐԻ եւ ՏՈՔԹ. ՍԱՐԳԻՍ ԱՏԱՄ

Գերմանիա

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *