ԶԱՐՎԱՆԴ

ԶԱՐՎԱՆԴ. գավառ Մեծ Հայքի Պարսկահայք նահանգում, Կապուտան (Ուրմիա) լճից հյուսիս, Երասխի աջակողմյան վտակ Կարմիր գետի միջին հոսանքի շրջանում: Արևմուտքից սահմանակից էր Վասպուրականի Աղանդ ռոտ, հյուսիսից` Ճվաշ ռոտ, հարավից` Պարսկահայքի Հեր գավառներին: Զարանդա անվանաձևով հիշատակվում է դեռևս մ.թ.ա. VIIIդ. Ասորեստանի Սարգոն II-ի արձանագրություններում:

Հայաստանի առաջին բաժանմամբ (387թ.) միացվել է Պարսկաստանին: Xդ. վերջին-XIդ. սկզբին մտել է Վասպուրականի թագավորության մեջ: Զարվանդի հայ բնակիչները 1826-1828թթ. ռուս-պարսկական պատերազմից հետո Թուրքմենչայի պայմանագրով (1828թ.) գաղթել և բնակություն են հաստատել Արևելյան Հայաստանի` Ռուսաստանին միացված մասում:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 2, Երևան, 1995:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *