ԾԱՎԴԵՔ

ԾԱՎԴԵՔ, Զավդեք. գավառ Մեծ Հայքի հարավում, Բզաբդե կենտրոնով: Հունա-հռոմեական պատմիչները Ծավդեքը հիշատակում են որպես Անդրտիգրիսյան սատրապետություն, որը 298թ. Մծբինի պայմանագրով անցել է Հռոմին, իսկ 363թ. «ամոթալի դաշնագրով»` Սասանյան Իրանին: Տեղը և դիրքը` անորոշ: Ս.Կանայանցի կարծիքով` Ծավդեքի անունը կապված է Զա գետի հետ: Ս.Երեմյանը Ծավդեքը տեղադրում է Հայոց Միագետքում, Տիգրիս գետի և Տուռ-Աբդին լեռնաշղթայի միջև` այն նույնացնելով Տուռ-Աբդին անվան հետ:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 2, Երևան, 1995:

Leave a Reply

Your email address will not be published.