ՄԻՋԱ

ՄԻՋԱ, Միջաս. գավառ Մեծ Հայքի Մոկք նահանգում, Ջերմ գետի (Արևելյան Տիգրիս) Կեցան (այժմ` Քեսան) վտակի ստորին հոսանքի շրջանում: Համապատասխանում է հետագա Բիթլիսի նահանգի Մամրտանք գավառակին: Կենտրոնն էր Միջա ավանը (այժմ` գյուղ), որը, ըստ Շապուհ Բագրատունու, ուներ բերդ (այժմ` ավերակ):

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 3, Երևան, 1999:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *