ՄՆՁՈՒՐ

ՄՆՁՈՒՐ, Մզուր, Մուզուր. գավառ Մեծ Հայք նահանգում, Արածանիի աջակողմյան վտակ Քղի գետի Մնձուր օժանդակի հովտում (այժմ` Օվաջղի գավառակ): Մնձուրի մեծ մասը փռված էր համանուն լեռների լանջերին: Արևմուտքից սահմանակից էր Փոքր Հայքին, հարավից` Չորրորդ Հայքին: Մնձուրը կազմել է Եկեղյաց գավառի մի մասը, հետագայում, վերջինիս մասնատման հետևանքով, արդեն հիշատակվել է իբրև առանձին գավառ:

Մեծ Հայքի բաժանումից (387թ.) հետո գտնվել է Հայաստանի բյուզանդական մասում և մտել Ներքին Հայքի մեջ, որը Հուստինիանոսի (527-565թթ.) վարչական վերափոխությունից հետո շրջակա մի քանի գավառաների հետ կոչվել է Առաջին Հայք, իսկ VIIդ. «Աշխարհացոյցում»` Բարձր Հայք:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 3, Երևան, 1999:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *