ՄՈԿՔ ԱՌՆԱՁՆԱԿ

ՄՈԿՔ ԱՌՆԱՁՆԱԿ, Առանձնակ Մոկք, Մեծ Հայքի Մոկք նահանգի գավառներից: Եղել է Մոկաց նախարարական տան ոստանը: Կենտրոնն էր Մոկս գյուղաքաղաքը:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 3, Երևան, 1999:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *