ՏՎԱՐԱԾԱՏԱՓ

ՏՎԱՐԱԾԱՏԱՓ, Տուարածատափ, Տուարածոյ տափ. գավառ Տուրուբերան նահանգում: Ենթադրվում է, որ սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող Տուարածինի խուբին է: «Աշխարհացոյց»-ում մատնանշվում է Դասնավորք, Դալառ, Վարաժնունիք և Հարք գավառների միջև:

Ուսումնասիրողները Տվարածատափի տարածքը նույնացնում են Տվարածատափի դաշտին:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *