Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի ընկերութիւնը կը ներկայացնէ նոր գիրք մը

Մանուկներու բացատրական Աստուածաշունչ՝ կեանքի մեծ հարցումները փոքրիկ ընթերցողներու համար։

«Կրթէ մանուկը իր ճամբան սկսած ատենը, որպէսզի երբ մեծնայ՝ անկէ չշեղի» (Առակած 22:6):

«Յաճախ մանուկներ հարցումներ կը հարցնեն եւ ծնողք կամ ուսուցիչ կը շուարին, թէ ինչպէ՛ս պատասխանեն, ի՛նչ ըսեն, ի՛նչ չըսեն կամ ինչպէ՛ս պարզ բայց ճշմարիտ եւ ճշգրիտ պատասխան տան: Ըստ մանկավարժներու եւ հոգեբաններու՝ անոնց փնտռածը բացատրութիւններ են, որպէսզի ապահով զգան եւ հասկնան, թէ ի՛նչ կը պատահի իրենց շուրջը: Այս յատուկ Աստուածաշունչը՝ 6-12 տարեկան մանուկներու համար, լուրջի կ՛առնէ փոքրերու հարցումները՝ իրենց մասին, շուրջի մարդոց մասին եւ աշխարհին մասին եւ պատասխաններ կու տայ հիմնուած Աստուածաշունչի պատութիւններուն վրայ: Այս իմաստով, գիրքը խիստ օգտակար է ոչ միայն ծնողներու այլ նաեւ կիրակնօրեայ դպրոցի եւ առօրեայ դպրոցի ուսուցիչներու համար», կը բացատրէ Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի ընկերութեան ընդհանուր քարտողար դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան:

ԳԻՐՔԻՆ ՄԱՍԻՆ

Գիրքին հեղինակները՝ Սուզըն Ճաշ եւ Քրիսթինա Շնըրլ, հոգեւոր հովիւներ են Շթութկարթի «Օլկա» մանուկներու հիւանդանոցին մէջ, ուր տարիներու ընթացքին եւ իրենց փորձարութիւններէն մեկնած՝ մօտէն ծանօթացած են փոքրիկներու փնտռտուքներուն: Անոնք հաւաքած են այդ հարցումները եւ ներկայացուցած են զանոնք աստուածաշնչական պատմութիւններու միջոցով: Իսկ Մաթիաս Ուէպըր ներկայացուցած է պատմութիւնները պարզ եւ գեղեցիկ գծագրութիւններու միջոցով:

120 էջերով պատկերազարդ գիրքը կը բաղկանայ երեք մասերէ՝ «Դուն», «Դուն եւ Ուրիշները», եւ «Դուն եւ Աշխարհը»: Իւրաքանչիւր բաժին ունի

իր ենթաբաժինները: Օգտագործուած բոլոր աստուածաշնչային հատուածները զետեղուած են գիրքին վերջաւորութեան:

Այս գիրքին պատմութիւններու շարքը չի հետեւիր Աստուածաշունչին պատմութիւններու շարքին: Հեղինակներուն նպատակը աստուածաշնչային լոյս սփռել է փոքրիկներու եւ պատանիներու կեանքերուն ու կարիքներուն վրայ, նաեւ կապ մը ստեղծել անոնց եւ Աստուածաշունչի մէջ գտնուող անձնաւորութիւններուն միջեւ: Այսպիսով, անոնք իրենց կեանքերը հաստատուն հիմերու վրայ դնելով՝ պիտի գիտնան, թէ Աստուած գիտէ, կը սիրէ եւ կը պահպանէ զիրենք:

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԾՈՑԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

Արաբական Ցոցի Աստուածաշունչի ընկերութիւնը միջեկեղեցական, ոչ-հասութաբեր կազմակերպութիւն մըն է եւ անդամ՝ Համաշխարհային Միացեալ Աստուածաշունչի ընկերութիւններուն: Սոյն կազմակերպութեան առաքելութիւնն է՝ Աստուածաշունչը թարգմանել եւ բաժնել, որպէսզի աշխարհի բոլոր ժողովուրդները Աստուածաշունչը կարդան իրենց մայրենի լեզուով:

Yerakouyn.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published.