Փայլանի եւ երեք ընկերներուն դէմ նոր արգելքներ

Խորհրդա­րանի նոր նստաշրջա­­նի ան­­ձեռնմխե­­լիու­­թիւնե­­րու մա­­սին առա­­ջին պա­­հան­­ջարկը եկած է խորհրդա­­րանի օրա­­կար­­գին։ Նա­­խագա­­հու­­թե­­­նէն եկած առա­­ջարկը հրա­­պարա­­կուե­­ցաւ «Եկած թուղթեր» ցան­­կին մէջ։

Այժմ սահ­­մա­­­նադ­­րութեան եւ ար­­դա­­­րու­­թեան յանձնա­­խումբին փո­­խան­­ցո­­­ւած առա­­ջար­­կին մէջ նշո­­ւած են Ժո­­ղովրդնե­­րու Ժո­­ղովրդա­­վարու­­թեան Կու­­սակցու­­թեան ան­­դամներ Մե­­րալ Տա­­նըշ Պէշ­­թախ, Հիւ­­տա Քա­­յա եւ Կարօ Փայ­­լա­­­նի ու Ժո­­ղովրդա­­կան Շրջան­­ներ Կու­­սակցու­­թեան պատ­­գա­­­մաւոր Սա­­լիհա Այ­­տե­­­նիզի անուննե­­րը։

Փայ­­լա­­­նի հա­­մար նա­­խապէս ալ ան­­ձեռնմխե­­լիու­­թիւնե­­րու վե­­րաց­­նե­­­լու հա­­մար դի­­մում կա­­տարո­­ւած էր։ Այդ թղթած­­րարնե­­րը տա­­կաւին կը սպա­­սեն խորհրդա­­րանին մէջ։

http://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/26278/pahlani-ev-yeryek-ingyernyerun-tem-nvor-arkyelknyer 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *