Լույս է տեսել Վերա Սահակյանի “Մշոյ Բուլանըք գաւառի հայաբնակ գիւղերն ըստ Մկրտիչ Ա․ Խրիմեան կաթողիկոսին ուղղուած նամակների” աշխատությունը

Ուսումնասիրությունը նվիրուած է Մշո Բուլանըք գավառին։ Օսմաներեն նորահայտ աղբյուրների միջոցով անդրադարձ է կատարվում գավառի կազմավորմանը: Մաշտոցյան Մատենադարանում պահվող՝ հայ գաղթականների՝ 1893–1896 թթ. Մկրտիչ Ա. Խրիմյան կաթողիկոսին ուղղված նամակների հիման վրա այբբենական կարգով կազմվել է գավառի հայաբնակ գյուղերի ցանկ՝ ընդարձակ նկարագրություններով և ծանոթագրություններով։ Ամեն գյուղին նվիրված բաժնում զետեղված են տվյալ գյուղի բնակիչների նամակները։

Աշխատությունը հրատարակվել է Մատենադարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ, խմբագիր՝ պատմական գիտությունների թեկնածու Հակոբ Մուրադյան:Ուսումնասիրությունն իրականացվել է ԱՄՆ Նյու-Յորք քաղաքում հիմնադրված Հայ Օգնության Ֆոնդի (ՀՕՖ) Գիտության և Կրթության Հայկական Ազգային հիմնադրամի տրամադրած դրամաշնորհով, հրատարակվել է ՀՀ ԳԱԱ «Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի» աջակցությամբ: Թարգմանված է անգլերեն։ Գիրքը նվիրված է Մկրտիչ Ա. Խրիմյան կաթողիկոսի ծննդյան 200-ամյակին:

Գրքի թվային տարբերակը տե՛ս այստեղ:

https://matenadaran.am/2021/09/30/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd-%d5%a7-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1-%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b4%d5%b7%d5%b8%d5%b5-%d5%a2%d5%b8%d6%82/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *