Վարագայ Ս․ Խաչի տօնակատարութիւն Վաքըֆգւիղի մէջ

Վարագայ Ս. Խաչի Տօնը, որ միայն վերապահուած է Հայ Եկեղեցւոյ, 26 սեպտեմբեր 2021, կիրակի առաւօտ հանդիսաւոր ձեւով տօնուեցաւ Վաքըֆգիւղի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ։ Տօնականարարողութեանց հանդիսապետեց, Ս. Պատարագը մատոյց եւ աւուր պատշաճի քարոզեց՝ ԿղզեացՀոգեւոր Հովիւ Հոգշ. Տ. Յարութիւն Աբղ. Տամատեան, որ շաբաթավերջին հիւրաբար կը գտնուէր Անտիոք։ 

Արարողութեան ներկայ եղաւ Գաւառի Հայոց Տեսուչ եւ Անտիոքի Ս. Եկեղեցեաց Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեան։ Արարողութեան ներկայ եղան նաեւ Վաքըֆգիւղի ժողովուրդը։ Ս. Պատարագի երգեցողութիւնները կատարուեցան ներկայ դպիրներու կողմէ, առաջնորդութեամբ՝ Տէր Աւետիս Քահանայի։ Ս. Սեղանին սպասարկեցին բարեկրօն ուրարակիր դպիրներ՝ ՄիսաքՀէրկէլեան, Առէն Քուշ եւ Եուսուֆ Թապաշեան։

Ս. Պատարագի աւարտին, Պատարագիչ Հայր Սուրբը, քարոզեց եւ առաջին հերթին Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր հայրական ողջոյններն ու օրհնութիւնը փոխանցեց ժողովուրդին։ Յիշեցուց, որՊատրիարք Հայրը աղօթող է գիւղին համար եւ իր անմիջական ուշադրութեան առարկայ դարձած էգիւղը։ Յաջորդաբար, ողջունեց Աւետիս Քահանան, որ անցեալ ամիս Նորին Ամենապատուութեան տնօրինութեամբ նշանակուած էր, որպէս Գաւառի Հայոց Տեսուչ։ Այս առիթով շնորհաւորեց Տէր Հայրը եւ ներկաները աղօթքի հրաւիրեց, որպէսզի անոնք յարատեւօրէն աղօթեն Տէր Հօր եւ իր ընտանիքին համար։

Յաջորդաբար, հակիրճ ձեւով անդրադարձաւ Վարագայ Ս. Խաչի Տօնին պատմականին։ Ապա, նշեց, թէ՝ այս տօնը միայն կը յիշատակուի Հայ Եկեղեցւոյ մէջ, հետեւաբար տօնը Հայ ժողովուրդի հետ անմիջական կապ ունէր։ Այս ուղղղութեամբ, Հայոց յատուկ Ս. Խաչի Տօնին, Հայաբնակ Վաքըֆգիւղի մէջ Ս. Պատարագ մատուցանելը յատուկ նշանակութիւն ունէր։ Իսկ միւս կողմէ, այս տօնը իր յատուկ պատգամը ունէր նաեւ Վաքըֆգիւղի ժողովուրդին։

Հայր սուրբը, յաջորդաբար Ս. Խաչի միարար զօրութեան անդրադարձաւ եւ յիշեցուց, թէ՝ Գիւղի Ս. Աստուածածին Եկեղեցին կը ներկայացնէր Ս. Խաչի միարար զօրութիւնը։ Անցեալին, Երանաշնորհ Մեսրոպ Պատրիարքը լսելով Ս. Խաչի միարար զօրութեան կոչը, ապագայատեսիլ քայլեր առնելով ձեռնարկած էր՝ Վաքըֆգիւղի Եկեղեցին վերակառուցելու աշխատանքներուն։ Եկեղեցաշինութիւնը, յաջորդաբար, թէ՛ Պոլսոյ եւ թէ՛ արտասահմանի հայութեան ուշադրութիւնը ուղղած էր, դէպի՝ Վաքըֆգիւղ։ Այսպէս, խորհրդական միութիւն մը հաստատուած էր տարիներ շարունակ, որուն որպէս հետեւանք գիւղը իր փառքով կը շարունակէր ընթանալ դէպի ապագայ։ Այս պատմական իրողութիւնը ներկայացնելէ յետոյ, Հայր Սուրբը գիւղացիները հրաւիրեց Ս. Խաչի առջեւ միշտ աղօթելու եւ իրենց հանապազօրեայ հացը շնորհող Քրիստոսին փառք տալու։ Իր խօսքի աւարտին ըսաւ. «Ս. Խաչը ձեզ միացուց, հետեւաբար լաւ գիտցէ՛ք Ս. Խաչին արժէքը եւ արժանաւոր զաւակները դարձէ՛ք Ս. Խաչին, որպէսզի օրհնէ՛ք գիւղի եւ օրհնուիք գիւղով»։

Քարոզի աւարտին, Հայր Սուրբը ներկաներուն յայտնեց, թէ՝ Աւետիս Քահանայ Հօր խնդրանքին ընդառաջելով Պոլիսէն Մկրտիչ Սէրթշիմէքը, ուղարկած էր երկու քառաթեւ խաչեր։ Իսկ, արարողութեան աւարտին, եկեղեցի ընծայուած երկու խաչերով, կատարուեցաւ վերջինօրհնութիւնը։

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate  

Leave a Reply

Your email address will not be published.