Աւելի քան հարիւր տարի յետոյ ս․ պատարագ մատուցուեցաւ Մալաթիոյ Ս․ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Ժամը 11.00-ին կազմուած հանդիսաւոր թափորը շարժեցաւ Տաճարի մկրտարան-մատուռէն, գլխաւորութեամբ պատարագիչ Ամենապատիւ Սրբազան Պատրիարք Հօր։

Կը սպասարկէին Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեան, Արժ. Տ. Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեան, Արժ. Տ. Տ. Շիրվան Միւրզեան, Շահէն Օհանեան քահանաները, Բրշ. Արմենակ Սրկ. Գազանճեան, Բրկ. Ղազար Սապունճեան, Գրիգոր Էրքան Կարապետեան, Արտա Փնարճեան կիսասարկաւագներն ուՃան Էվեափան, Եուսուֆ Թապաշեան ուրարակիր դպիրները։

Երգեցողութիւնները կատարուեցան Լուսաւորիչ Դպրաց Դաս Երգչախումբին կողմէ, առաջնորդութեամբ Յակոբ Մամիկոնեանի եւ երգեհոնահարութեամբ՝ Մելինէ Թէմէլճիի։

Ս. Պատարագին ներկայ եղան Ատըեամանի Ասորւոց Մոր Կրիկորիոս Մետրոպոլիտը։

ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ս. Պատարագի ընթացքին կատարուեցաւ յիշատակութիւն Հայ Եկեղեցւոյ եւ ի մասնաւորի երբեմնիՄալաթիոյ թեմի հանգուցեալ սպասաւորներուն։

ՔԱՐՈԶ

Տէրունական Աղօթքէն առաջ Նորին Ամենապատուութիւնը քարոզեց, բնաբան ունենալով §Կորսուածէր՝ գտնուեցաւ, մեռած էր՝ ողջնցաւ¦ (Ղկ 15.32) Սուրբգրական նախադասութիւնը։

Պատրիարք Հայրը եկեղեցիներու եւ տաճարներու նշանակութիւնը ներկայացուց, յիշելով ՀինԿտակարանի եւ Նոր Կտակարանի օրինակները։ Այս առիթով շեշտեց, թէ՝ կառոյցները իրենց Աստուածային նշանակութեամբ սրբութիւններ են, կերտուած են պաշտամունքի համար։ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ պատմական ճամբորդութիւնը եւս մեկնեց այս երեսակով ու ըսաւ, թէ՝ այստաճարը անցեալին հիմնուած էր որպէսզի Մալաթիոյ շրջանի հայերը իրենց պաշտամունքը կատարեն։ Տարիներու ընդհատումէ յետոյ, երբ նոյն կառոյցին մէջ նոյն նպատակով հաւատացեալներ կը հաւաքուին ու Ս. Պատարագ կը մատուցուի, սա իրականութիւնը մեզկ՚առաջնորդէ տօնական ուրախութեան։

Նորին Ամենապատուութիւնը, եկեղեցւոյ կարգավիճակին մասին յստակ տեղեկութիւններ փոխանցեց եւ ըսաւ, թէ՝ եկեղեցին ունի մշակոյթի կեդրոնի կարգավիճակ, սակայն այստեղ կարելիպիտի ըլլայ նաեւ Մալաթիոյ ժողովուրդին հոգեւոր կարիքներուն համաձայն արարողութիւնկատարել, ինչպէս են Մկրտութիւն, Ս. Պսակ եւ Ս. Պատարագ։ Այս առթիւ անգամ մը եւսերախտիքով  անդրադարձաւ տեղւոյն պատկան մարմիններուն բարեացակամութեան ու յատուկշնորհակալութիւն յայտնեց Մալաթիոյ Կուսակալին եւ Մայր Քաղաքապապետին։ Մեր Հոգեւոր Պետըայս կարգավիճակը ներկայացնելով յիշեցուց նաեւ, թէ՝ պէտք է կեդրոնանալ լքեալ սուրբ կառոյցինբարւոքման իրականութեան վրայ։ Ան յայտնեց, թէ՝ անցեալ օրերուն գործողութեան ենթարկուածըլլալով հանդերձ, յատկապէս փափաքած էր ներկայ գտնուիլ այս պատմական արարողութեան եւՍ. Պատարագին, որպէսզի որպէս Պատրիարք Հայոց եւ հոգեւորական, եզակի ապրումներով մաս եւբաժինը ստանայ այս մեծ տօնէն։

Պատրիարք Հայրը, Ատըեամանի Ասորւոց Մետրոպոլիտին յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց, Մալաթիոյ եւ շրջակայից հայ ժողովուրդի անդամներուն հանդէպ ցուցաբերած հայրականհոգածութեան համար։ Այս առթիւ, իրենց մաղթեց արեւշատութիւն եւ յաջողութիւն։

Նորին Ամենապատուութիւնը քարոզի աւարտին գնահատելով Հաթայ նահանգի հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեանի աշխատանքն ու ծառայութիւնը, զինք նշանակեց գաւառի մերժողովուրդի տեսուչ։

ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՆՔ ԵՒ Ս. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

Ս. Հաղորդութենէն առաջ, հաւաքական խոստովանանք կատարեց Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան։ Ապա Պատարագիչ Սրբազան Հայրը եւ քահանայ հայրեր հաղորդութիւն մատակարարեցին Տաճարին մէջ գտնուող հաւատացեալներուն։

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Յաւարտ Ս. Պատարագի կատարուեցաւ հոգեհանգստեան կարգ, որու ընթացքին յիշատակուեցան երբեմնի Մալաթիոյ թեմի հանգուցեալ եկեղեցական սպասաւորները։ Մի առ մի յիշատակուեցան պատմութեան ծանօթ թեմակալ առաջնորդները, յիշուեցան նաեւ ի Քրիստոս հանգուցեալ համայնհաւատացեալները։

Ապա հանդիսադիր Սրբազան Հօր տուած օրհնութեամբ իր աւարտին հասաւ հանդիսաւոր ուպատմական արարողութիւնները, ուխտաւորներուն պատճառելով ոգեւոր պահեր ու հոգեկանգոհունակութիւն։

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

Եկեղեցական արարողութեան աւարտին, Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան, ընկերակցութեամբՀոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեանի, Արժ. Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեանի եւ երգչախումբիանդամներուն, ուղղուեցաւ Մալաթիոյ Հայոց գերեզմանատունը։ Այս այցելութեան մասնակցեցաննաեւ հաւատացեալներ։

Գերեզմանատան կեդրոնը կատարուեցաւ ընդհանուր հոգեհանգիստ եւ յիշատակուեցան ի Տէրննջած եւ գերեզմանատան մէջ ամփոփուած համայն հայորդիները։

ՎԵՐԱԴԱՐՁ

Յաւարտ հանդիսութեանց, իր աւարտին հասաւ ուխտագնացութիւնը եւ նոյն երեկոյ սկսաւվերադարձի ճամբորդութիւնը։ Նորին Ամենապատուութիւնն ու ընկերակիցները 30 Օգոստոսմիջօրէի թռիչքով կը վերադառնան Ստանպուլ։

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *