125 տարիներ առաջ այս օրը Պոլսոյ Պանք Օթոմանը կը գրաւուի Դաշնակցութեան Պոլսոյ Կ. Կոմիտէին կողմէ

Գործողութեան միտքը յղացողը, 23 տարեկան յեղափոխական գործիչ, Պոլսոյ Կ. Կոմիտէի անդամ Բաբգէն Սիւնին էր:

«Վերջին օրը՝ ժամադրավայրին մէջ,ոգեւորիչ խօսքերով յորդորեց իր ընկերները (26 հայորդիներ)՝ չընկրկիլ որեւէ զոհողութեան առջեւ, Հայկական հարցը կը թաղուի, պէտք է կռուինք եւ յարութիւն տանք անոր կ’ըսէր: Յետոյ իր ձեռքով բաժնեց զէնք, փամփուշտ եւ ռումբ: Բայց աւա՜ղ, իր սիրած ու կատարած սուրբ գործին վերջնական յաղթութիւնը չի տեսած ինկաւ պանքին սանդուխներուն վրայ, մարտիրոսը ըլլալով իր հոյակապ գաղափարին:» Դրօշակ N27 1896

Գործողութիւնը կը ղեկավարէ Ժընէւի մէջ ուսումը կիսատ թողած եւ Պոլիս գործուղղուած 24 ամեայ Արմէն Գարօն (կարնեցի), որուն վարած բանակցութիւնները եւրոպացի ներկայացուցիչներուն հետ արդիւնաւորուեցան դէպի արտասահման ելքով: Տղաքը՝ թիւով 17, 14 ժամ գրաւուած կը պահեն պանքը, իսկ ֆրանսական նաւ բարձրանալէն ետք, կը մերժեն յանձնել իրենց զէնքերը, քանի որ ՀՅԴ-ին կը պատկանէին, եւ իւրաքանչիւր ատրճանակ 5 ոսկիի հաշուով կը վաճառեն ֆրանսացի նաւավարներուն:

Արմէն Գարօ հետագային պիտի գրէր իր վկայութիւնը Պանք Օթոմանի դէպքերուն մասին եւ ոչ միայն,«Ապրուած Օրեր» վերնագրուած յուշագրութեամբ մը իր զաւկին՝ Հրանդին:

Նկարին մէջ պատկերուած են, ձախէն՝ Բաբգէն Սիւնի (Պետրոս Փարեան), աջէն՝ Արմէն Գարօ (Գարեգին Փաստրմաճեան)

https://www.aztagdaily.com/archives/519151 

Leave a Reply

Your email address will not be published.