ՀՅԴ «Արամ Մանուկեան» կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ 3 արժէքաւոր գիրքերու շնորհանդէսը

ՀՅԴ «Արամ Մանուկեան» կեդրոնին մէջ մայիս 20-ին, տեղի ունեցաւ լիբանանահայ ականաւոր պատմաբան Երուանդ Փամպուքեանի աշխատասիրութեամբ լոյս տեսած «Նիւթեր Հ.Յ.Դաշնակցութեան պատմութեան, հատոր 13», (Պէյրութ, 2020), «Քրիստափոր Միքայէլեանի անտիպ նամակները»,(Երեւան, 2020), «Նիկոլ Դուման. Նամականի», (Երեւան, 2021) գիրքերուն շնորհանդէսը:

Yerakouyn.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *