Դանիէլ Վարուժանի «Հացին երգը»՝ անգլերէնի թարգմանուած

Համազգայինի Գանատայի Շրջանային Վարչութիւնը ուրախութեամբ կը յայտարարէ, թէ լոյս տեսած է Դանիէլ Վարուժանի «Հացին երգը» ամբողջական երկին առաջին անգլերէն հրատարակութիւնը՝ «SONG OF THE BREAD»։

«Հացին երգը» անգլերէնի թարգմանած է Թաթուլ Սոնենց Փափազեան։ Խմբագրութիւնը կատարած է Վիգէն Թիւֆէնքճեան։

Ձեր օրինակը ունենալու համար, այցելեցէք ձեր երկրի Amazon-ի էջը։

Yerakouyn.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published.