Թուրքիան կը գրաւէ Եփրատի ամբարտակը եւ միլիոնաւոր սուրիացիներու կեանքին կը սպառնայ

Թրքական ուժեր կը շարունակեն խախտել միջազգային օրէնքներն ու համաձայնութիւնները՝ այս անգամ Եփրատ գետին Սուրիոյ տրամադրուած ջուրը անջատելով եւ ելեկտրական ջերմուժի քանակը տկարացնելով: Այս պատճառով Եփրատի ելեկտարակայանին արտադրութիւնը նուազած է՝ քառորդի իջնելով:
Սուրիոյ նահանգներուն մեծամասնութիւնը, ներառեալ Հալէպ, հիմնուած է Եփրատի ելեկտածին կայանին վրայ: Հետեւաբար Թուրքիոյ Եփրատի ջուրերու հասանելիութիւնը արգիլելուն հետեւանքով, Հալէպի 3 ամբարտակներու վրայ հիմնուած ջրամատակարարման կայանները դադրած են գործելէ:
Թրքական այս թշնամական եւ անմարդկային արարքին ի հետեւանք Եփրատի ափին գտնուող սուրիական կարգ մը քաղաքներ ջուրի չգոյութենէ կը տառապին:
Ըստ մասնագէտներու, Եփրատի ամբարտակը կ’արտադրէր 800 մէկաուաթ ելեկտարանութիւն ժամական դրութեամբ, սակայն ներկայիս ան յիշեալ քանակին մէկ քառորդը կ’արտադրէ, ջուրի մակարդակի նուազումին պատճառով:
Եփրատի ամբարտակի վերակացուներէն երկրաչափ. Ուաէլ Ռաուի յայտնեց, որ Եփրատի ջուրի մակարդակի նուազումին պատճառով ոչ միայն ջուրի տագնապ պիտի յառաջանայ, այլ նաեւ ելեկտրականութեան:
Մասնագէտներու համաձայն, Եթէ Թուրքիան շարունակէ իր այս անմարդկային արարքը, այդ պարագային Հալէպ, Ռաքքա, Տէր Զօր, Պուքամալ եւ Իրաք աղէտալի իրավիճակի պիտի մատնուին:

http://www.kantsasar.com/news/19936-2/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *