Իրականությունն ու առասպելը 800 հազար տարի է՝ ապրում են իրար մեջ

  «NTV» հրատարակչության պատրաստած, 1010 էջից բաղկացած «Ստամբուլ հանրագիտարան»-ում նախապատմությունից մինչև Բյուզանդիա, Օսմանյան կայսրություն և հանրապետություն ձգված դեպքերը, միությունները, թաղամասները, ճարտարապետական, բնական, երաժշտական և բեմական արվեստի, դիցաբանության և մարդկանց  միջոցով պատմում է Ստամբուլի մասին:

Ստամբուլ հանրագիտարանում, (խորհրդատուն է Էնիս Բաթուրը, իսկ հրատարակչության համակարգողը` Սևին Օքյայը) մշակույթի, գիտության, գրականության և մամուլի աշխարհից հայտնի մոտ 150 գրող և լուսանկարիչ յուրօրինակ բացատրություններով և մտերմիկ կերպով ծանոթացնում են Ստամբուլի հետ:

Հանրագիտարանի էջերում հնարավոր է գտնել Այշե Քուլինից մինչև Հաջը Բեքիրի շաքարած մրգերը, Այֆեր Թունջից՝ Սաիդ Ֆաիք Աբասայանըքը, Այդըն Բոսյանից՝  Ծաղկի փողոցը, Ավնիյե Թանսուղից՝ շատրվանները, Մեհմեդ Աթաքից՝ Էջե Այհան և Սևիմ Բուրաք, Մուրադ Բելգեից՝ Քաղաքականություն և Ստամբուլ, Բասքըն Օրանից՝ փոքրամասնություններ, Մասիս Քյուրքչյուգիլից՝ սեպտեմբերի 6-7-ի դեպքերը, 1977 թ. մայիսի 1-ը և Տրոցկին, Ջելալ Սենգյորից՝  Ստամբուլի երկրաբանությունը:

1010  էջից բաղկացած Ստամբուլ հանրագիտարանում թաղամասերի, միությունների հետ մեկտեղ տեղ են գտնում Ստամբուլից ազդված և Ստամբուլի վրա ազդած այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են Մյունեվվեր Այաշլը, Ջոն Ֆրիլի, Հալդուն Թաներ:

Հանրագիտարանի էջերում տեղ են գտել այնպիսի հասարակական իրադարձություններ, ինչպիսիք են երկրաշարժը, հրդեհը, համաճարակները, որոնք անմիջական ազդեցություն են ունեցել քաղաքի սոցիալտնտեսական կյանքի վրա:

ՙՍտամբուլ հանրագիտարան՚-ում նախապատմությունից մինչ Բյուզանդիա, օսմանյան շրջան և հանրապետություն ձգված դեպքերը, միությունները, թաղամասերը, ճարտարապետական, բնական, երաժշտական և բեմական արվեստի, դիցաբանության և մարդկանց  միջոցով պատմվում է Ստամբուլի մասին:

Իսկ «NTV» հրատարակչության կողմից հրատարակված 350 հոդվածից բաղկացած ՙՍտամբուլ հանրագիտարան՚-ի` այլ նմանատիպ հանրագիտարաններից տարբերվող մյուս առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ սա մի տեսակ սուբյեկտիվ հանրագիտարան է, որի էջերում տեղ են գտել պատմության ընթացքում մեգաքաղաք հանդիսացած Ստամբուլը` Յարըմբուրգազի քարանձավով, որտեղ մարդուն պատկանող հետքերը ձգվում են 800 հազար տարի հետ, Յենիքափըի գտածոներով, որտեղ առաջին բնակեցումը հասնում է մինչև 8 հազար հինգ հարյուր տարի առաջ, արագ փոփոխության արդյունքում ստացած քաղաքի ներկայիս կերպարանքը, ի լրումն այս ամենի՝ տեղ են գտել ոչ միայն Ստամբուլի պատմությանը, այլև՝ այսօրվան վերաբերող նյութեր: 

Հանրագիտարանի նախաբանում Էնիս Բաթուրը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ «Պատմական հիմնադրամի» և Ռեշաթ Էքրեմ Քոչուի՝ իրեն յուրահատուկ, սակայն կիսատ մնացած Ստամբուլ հանրագիտարանները «հնացած են»: Բաթուրը հայտնելով, որ գլխապտույտ արագությամբ նորացող Ստամբուլի համար անհրաժեշտ է այնպիսի աշխատություն, որն աչքի առաջ կունենա 21-րդ դարի առաջին տաս տարվա մեջ կատարված զարգացումները, ընդգծում է, որ անհրաժետ է և կենդանի օրգանիզմի նման հանրագիտարանը ժամանակի ընթացքում նորացնել:

«NTV» հրատարակչության կողմից հրատարակված Ստամբուլ հանրագիտարանը շատ շուտով ընթերցողների դատին է հանձնվելու անգլերեն թարգմանությամբ:

 ntvmsnbc

 20.12.2010

http://www.ntvmsnbc.com/id/25162293/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *