ՄԱՐՄԱՐԱ-ի լրահոս

ՄարմարաԿառավարութեան կողմէ նախատեսուած  խիստ միջոցառումներ.

Մինչեւ հարցաքննութեան աւարտը, պետական հարուածի նախաձեռնողներու ապրանքները  գրաւման տակ պիտի մնան

Կառավարական աղբիւրներէ ստացուած տեղեկութիւններու համաձայն, նախընթաց  օր նախ Ազգային Ապահովութեան Խորհուրդի, ատկէ ետք ալ Նախարարաց Խորհուրդի  կողմէ ձեռք առնուած “պետական հարուածի կանխարգիլման միջոցներ” որոշումը  գործադրութեան պիտի դրուի օրէնքի համարժէք կանոնագրութիւններով։ Ձեռք  բերուած որոշումները Արտակարգ Վիճակի հաստատման սա օրերուն պիտի հրատարակուին  Պաշտօնաթերթին մէջ եւ գործադրութեան պիտի դրուին հանգրուան առ հանգրուան։

Այդ որոշումներէն ոմանք սապէս կը յայտարարուին.

*Ֆէթհուլլահ Կիւլէնի համայնքին եւ պետական հարուածի նախաձեռնողներուն  մեկուսացման համար աշխատանքային անձնակազմէ ներս փոփոխութիւններ պիտի  գործադրուին։

*Ֆէթուլլահականներու Ահաբեկչական Կազմակերպութեան հետ ուղղակի կապ ունեցողներու  որոշ պարբերականութիւններով պատիժ պիտի տնօրինուի։ Բոլոր անոնք, որոնք  յիշեալ կազմակերպութեան հետ կապ ունին, առանց հատուցումի գործէ պիտի  հեռացուին եւ անոնց մասին հարցաքննութիւն պիտի բացուի։

*Ֆէթուլլահի համակիրներուն դէմ աստիճանական պաշտօնազրկումներ պիտի  կատարուին։ Օրինակ՝ մէկը եթէ ընդհանուր տնօրէն է, պաշտօնազրկումի պիտի  ենթարկուի եւ ան պիտի իջնէ մինչեւ պարզ գործաւորի աստիճան։ Պաշտօնազրկուող  անձը դատ բանալու իրաւունք պիտի չունենայ։

*Ֆէթօ-ի կապակցութեամբ վարժարաններ եւ միութիւններ փակելու համար կարգադրութիւններ  պիտի ըլլան։

*Մինչեւ պետական հարուածի նախաձեռնող անձերու հարցաքննութեան աւարտը,  անոնց կալուածներուն ձեռք պիտի դրուի։

Զինուորական դպրոցներ

*Կը նախատեսուի զինուորական վարժարանները ենթակայ դարձնել Կրթական Տնօրէնութեան։  Մինչ այդ՝ պրպտում կը կատարուի այս գործընթացը օրէնքի հիման վրայ կատարելու  կամ չկատարելու մասին։ Ե րկրորդ հանգրուանի վրայ, ծրագիր կը մշակուի  այս վարժարանները փակելու մասին։

*Ոստիկան զօրաց հրամանատարութիւնն ու ընդհանուր տնօրէնութիւնը պիտի  գոյատեւեն եւ անոնք կապուած պիտի մնան Ներքին Գործոց Նախարարութեան։

*Հսկողութեան տակ առնուելու ժամանակամիջոցը առաջին հերթին պիտի ըլլայ  եօթը օր։ Հարկաւոր պարագային պիտի աւելցուի այդ ժամանակամիջոցը։

*Պետական հարուածի նախաձեռնողներ պիտի դատուին յատուկ սրահներու մէջ։  Անոնց հարցաքննութեան համար մեծաթիւ դատաւորներ եւ դատախազներ պաշտօնի  պիտի կոչուին։

Արտասահմանի մէջ քուլիս

*Միջազգային բեմահարթակի վրայ եւս աշխատանքի պիտի ձեռնարկուի։ Թուրքիոյ  Ազգային Ժողովը այս զօրաշարժին մաս պիտի կազմէ եւ պետական հարուածը ամբողջ  աշխարհին պիտի ծանօթացնէ։ Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց ու Դատական Նախարարները  Ամերիկա պիտի մեկնին եւ Ֆէթհուլլահ Կիւլէնի նիւթին շուրջ իրենց պաշտօնակիցներուն  հետ բանակցութիւններ պիտի վարեն։

*Ներքին եւ արտաքին հանրային կարծիքին պիտի բացատրուի եւ անոնց ապահովութիւն  պիտի տրուի թէ առնուած Արտակարգ Իրավիճակի որոշումը այլ նպատակներով  պիտի չգործածուի։

Նախագահ Էրտողան երէկ խօսեցաւ ռմբահարուած Խորհրդարանին մէջ. “Անոնք որ ռմբահարեցին ազգին տունը, այս ժողովուրդին զաւակները  չեն կրնար ըլլալ

Նախագահ Էրտողան երէկ շրջեցաւ 15 Յուլիսի գիշերը ռմբահարուած Խորհրդարանի  շէնքը, տեսաւ վնասուած մասերը, խորհրդակցեցաւ Խորհրդարանի Նախագահ Գահրամանի  հետ, ապա անցաւ հանդիսասրահ ու հոն խօսք ուղղեց Խորհրդարանի անդամներուն։  Ան ցաւ յայտնեց որ այսպիսի տխուր առիթով է որ կ՚իրականանայ այս միասնութիւնը  եւ անգամ մը եւս նզովեց օրինաւոր կերպով ընտրուածներու հաւաքավայրը հանդիսացող  Խորհրդարանին վրայ կատարուած ռմբահարումը։ “Ե րբ տեսայ վնասուած մասերը,  մեծ յուսախաբութիւն ապրեցայ, այս ռմբահարման հեղինակները այս ժողովուրդին  զաւակները չեն կրնար ըլլալ, ասոնք զինուորական տարազի մէջ ծպտուած ահաբեկիչներ  են, ասոնք այնքան ցածոգի են ու դաւաճան՝ որ ժողովուրդին դրամով գնուած  զէնքերը կը գործածեն ժողովուրդին դէմ”, ըսաւ Էրտողան։ Նախագահը աւելցուց  որ ճիշդ ասոր համար է որ ամբողջ ժողովուրդը անմիջապէս հրապարակ իջաւ  երբ ինք իր գրպանի հեռախօսով իսկ ժողովուրդը հրաւիրեց  հրապարակ իջնելու  ու տէր կանգնելու ժողովրդավարութեան։ Այս առիթով Նախագահը վերանորոգեց  իր կոչը եւ ըսաւ. “Պիտի ուզեմ որ մինչեւ երկրորդ հրահանգ, մեր ժողովուրդը  շարունակէ թափուր չթողուլ հրապարակները”։

Նախագահը ըսաւ որ այս յեղափոխականները մարմնին մէջ տարածուած ժահրեր  են, քաղցկեղ են, իրենք զիրենք լաւ կը թաքցնեն, պէտք է տեսնենք զանոնք։

Խօսք ուղղելով նաեւ Արեւմտեան երկիրներուն, Նախագահը ըսաւ որ անոնք ալ,  եթէ իսկապէս կը հաւատան ժողովրդավարութեան, թող դադրեցնեն Թուրքիոյ նկատմամբ  իրենց դիրքաւորումը։ “Կը մաղթեմ որ այսուհետեւ “բռնակալ” չեն կոչեր ժողովուրդին  քուէներով իշխանութեան գլուխ բերուած անձը”, ըսաւ Էրտողան։

Նախագահը հաւաստիացուց որ Թուրքիոյ տնտեսութիւնը անսայթաք պիտի շարունակէ  գործել արտակարգ վիճակի պայմաններու մէջ իսկ, բայց եթէ ոմանք, արտակարգ  վիճակի դրութենէն օգտուելով պիտի փորձեն աւելի սուղ գներով վաճառել իրենց  ապրանքը, անոնք իրենց գլխուն վրայ պետութեան լախտը պիտի գտնեն։ “Բնականոն  պայմանները նոյնութեամբ պիտի շարունակուին” եզրակացուց Հանրապետութեան  Նախագահը։

Լրաքաղութեան կաղացումը ամէն օր օրակարգի վրայ է

Երկրի ղեկավարները ինչո՞ւ տեղեկութիւն չունեցան որ հարուած մը կը  պատահի

15 Յուլիսի ձախողած զինուորական հարուածը, ինչպէս արդէն յայտնի է, առաջին  վայրկեանէն մտքերու մէջ ստեղծեց այն հարցումը թէ ինչո՞ւ երկրին գլխաւոր  ղեկավարները չէին կրցած իմանալ թէ զինուորական հարուածի փորձ մը սկսած  է։ Այս խնդիրը առաջին վայրկեանէն իսկ լուրջ տագնապ ստեղծեց երբ Նախագահ  Էրտողան յստակ կերպով ըսաւ որ ինք իր աներձագէն է որ իմացած էր որ հարուած  մը կը կատարուի։

Այդ օրէն ի վեր Նախագահը ամէն առիթով կը կրկնէ որ լրաքաղութեան  լուրջ կաղացում պատահեցաւ, իշխանութիւնները անտեղեակ մնացին որ այսպիսի  հարուածի վտանգ մը կար։

Նախագահի կողմէ կատարուած այս հարցադրումին միացաւ նաեւ Վարչապետ Ե ըլտըրըմը,  որ իր կարգին ըսաւ որ հարուածի մասին առաջին անգամ իմացաւ իր կնոջմէ  ու շուրջիններէն։ “Անկէ առաջ մեզի որեւէ տեղեկութիւն չտրուեցաւ վտանգին  տարողութեան մասին”, ըսաւ Ե ըլտըրըմ։

Ե րբ ՄԻԹ-ի մասին հարցում ուղղուեցաւ, Վարչապետը տուաւ իմաստալից  պատասխան մը ու ըսաւ որ հայրենակիցները արդէն հասկցան թէ այս լուրերը  ինչպէս պէտք է կարդացուին։

Ըսուածները, ու տակաւին մանաւանդ չըսուածները, ցոյց կուտան թէ անհասկնալի  բաներ մը դարձան ու հանրային կարծիքը հիմա իր ակնարկը ուղղած է դէպի  ՄԻԹ-ի Նախագահ Հաքան Ֆիտանը։ Զրոյց կը շրջի որ Ֆիտան պիտի հեռանայ այս  շատ կարեւոր պաշտօնէն։ Այնուհանդերձ Նախագահ Էրտողան երէկ, Ֆիտանի դիմումին  ընդառաջելով, հանդիպում մը ունեցաւ անոր հետ։

Դեռ յայտնի չէ թէ այս հարցը ինչպիսի հետեւանք մը պիտի տայ։

Ատոմ էկոյեանէն անմոռանալի նոր ժապաւէն մը

“Թարաֆ” թերթը երէկուան իր մշակոյթի էջին վրայ վերի խորագրով լայն տեղ յատկացուցած էր Գանատահայ տաղանդաւոր շարժանկարիչ Ատոմ Էկոյեանի նորագոյն ժապաւէնին, որ այս օրերուն ցուցադրուիլ սկսած է շարժանկարի սրահներու մէջ։ Էկոյեանի այս անգամուան ժապաւէնը կոչուած է “Յիշէ”։

Այս ժապաւէնն ալ նուիրուած է հրէական ողջակիզման, բայց ողջակիզման նուիրուած բոլոր ժապաւէններէն տարբեր շունչ մը ունի ու մասնաւորաբար կը ցոլացնէ Էկոյեանի տաղանդը։

Ժապաւէնը լեցուն է հանդիսատեսը առնող տանող անակնկալներով, բայց մայր թէման վրիժառութեան պատմութիւն մըն է։

90 տարեկան Ամերիկացի հրեայ մը, իր կնոջը մահէն վերջ, երբ արդէն կը զգայ թէ ոչինչ մնաց զինքը կեանքին կապող, ընդառաջելով նաեւ իր մէկ ընկերոջ թելադրութիւններուն, ճամբայ կ՚ելլէ վրէժ լուծելու համար Աուշվիցի կեդրոնացման ճամբարի մէջ աշխատած ոճրագործէ մը։

Ինչպէս Ատոմ Էկոյեանի միւս ժապաւէնները, այս նոր ժապաւէնն ալ բաւական բարդ կառոյց ունի, բայց կը բեմադրէ արտակարգ խաղարկութիւն մը մասնաւորաբար գլխաւոր դերակատար Քրիսթոֆըր Փլամմըրի հոյակապ դերակատարութեամբ։

Արտասահման ելլելը կը կապուի կարգ մը պայմաններու եւ  փաստաթուղթերու

Թուրքիայէն դէպի արտասահման ճամբորդելու գործընթացը 15 Յուլիսի զինուորական  հարուածի դէպքի պատճառաւ լուրջ դժուարութիւններու հետ դէմ դիմաց մնաց։  Բոլոր անոնք, որոնք արտասահման ճամբորդել կ՚ուզեն այժմ պիտի ստիպուին  ի ձեռին ունենալ զանազան փաստաթուղթեր։ Կանանչ անցագիր ունեցող պաշտօնեաներու  համար ցարդ առնուած փաստաթուղթերը այժմ անբաւարար պիտի կարենան նկատուիլ։  Կանանչ անցագիր ունեցող եւ հանրային հիմնարկներու մէջ պաշտօն ունեցող  անձերը օդակայաններու մէջ պիտի ստիպուին դիմել նախ վիզայի իրաւախախտումի  բաժինները։ Այդպիսի անձեր այդ բաժիններու մէջ ընդհանուր տեղեկատուական  քննութիւններու պիտի ենթարկուին։ Դիմում կատարող անձերու արտասահման  ելքի վաւերացումը Անգարայէն պիտի գայ։ Ե թէ վաւերացում չստացուի,  արտասահման ելքի արտօնութիւն պիտի չտրուի։ Պետական հարուածի առաջին օրերուն  Անգարայէն “արտասահման կրնայ ելլել”ի արտօնութիւնը 5-6 ժամ կը տեւէր,  մինչդեռ վերջերս այդ որոշումը կը հասնի 2-3 ժամէն։ Ճամբորդական ընկերութիւնները  կ՚ընդգծեն այն պարագան թէ բոլոր անոնք որոնք պիտի ճամբորդեն, օդանաւի  թռիչքի ժամէն 6 ժամ առաջ պէտք է օդակայան երթան։

Ճամբորդական ընկերութիւնները արտասահման ճամբորդելու համար պայման կը  նկատեն որ ճամբորդները ունենան հետեւեալ փաստաթուղթերը.

Ընդհանուրին յատուկ (պորտօ) անցագրի տէրերէն պահանջուած փաստաթուղթեր

*Իրենց ասպարէզները փաստող ինքնութեան թուղթ, քարտ կամ գրաւոր փաստաթուղթ։

*Իրենց աշխատած հաստատութիւններէն արձակուրդի հրամանագիր փաստող վաւերաթուղթ  եւ ընկերային ապահովագրութեան փաստագիր։

*Հանգստեան կոչուածներու համար Ընկերային Ապահովագրութեան Հաստատութենէն  հանգստեան կոչուած ըլլալը փաստող վաւերաթուղթ։

*Ուսուցիչներու համար վարժարանի տնօրէնութիւններէն կամ կրթական տնօրէնութիւններէ  ”թաց ստորագրութեամբ” “արտասահման ելլելու արգելք չունի” գրուած փաստաթուղթ։

*Այլ հաստատութիւններէ ներս ալ միեւնոյն փաստաթուղթերը։

*Գործատէրերէ կը պահանջուի իրենց սեփական հաստատութիւններու փաստաթուղթերը։

*Աշակերտներէ կը պահանջուի “աշակերտի վաւերաթուղթ”։

*Որեւէ տեղ չաշխատողներէ եւ իրենց ընտանեկան պարագաներու ապահովագրութիւններէն  օգտուողներէ կը պահանջուի համապատասխան փաստաթուղթեր։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *