Ռըֆաթ Բալիի “1955 թ. սեպտեմբերի 6-7-ի դեպքերը. հուշեր ու վկայություններ” գիրքը երկուշաբթի օրվանից կարելի է գտնել գրախանութներում

1955 թ. սեպտեմբերի 6-ը և 7-ը ամենասև էջերն են Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ: Հավաքական բնաջնջման և կողոպուտի հիստերիայի տակ լայն զանգվածները երկու օր շարունակ ավերի և թալանի ենթարկեցին Ստամբուլում և Իզմիրում հույներին պատկանող խանութները, եկեղեցիները, թերթերի խմբագրություններն ու գերեզմանոցները: Թեև այս ողբերգական իրադարձությունների մասին հրապարակվել էին բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, բայց և այնպես` դեպքերին ականատես դարձած և սեփական մաշկի վրա զգացած մարդկանց հուշերը մինչ օրս չէին մեկտեղվել: Սույն աշխատության մեջ առաջին անգամ փորձ է արվում մեկտեղել մարդկանց հիշողությունները, բանավոր պատմության արձանագրությունները և այնպիսի զանազան աղբյուրներում առկա պատումները, ինչպիսիք են` տպագիր մամուլն ու համացանցը: Երբ ընթերցում ենք այդ հուշերը, 1955 թ. սեպտեմբերի 6-7-ին տեղի ունեցած խելացնոր դեպքերը վերականգնվում են մեր աչքի առաջ:

 Նյութը մասնավոր է. http://www.hyetert կայքէջին է տրամադրել Ռըֆաթ Բալին:

14.10.2010

http://www.hyetert.com/haber3.asp?Id=36521&DilId=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *