«ԱՂԷՏ-ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ ՄԸ» ԳԵՐՄԱՆ ԺԱՊԱՒԷՆԸ ԿԸ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԻ ՆԱԵՒ ՔՈՆԿՐԷՍԻ ՏԱՆԻՔԻՆ ՏԱԿ

«Աղէտ-Ցեղասպանութիւն Մը» անուն ժապաւէնը, որ 1915-ի մասին Գերմանիոյ մէջ դարձուած էր եւ որուն ցուցադրութիւնը բաւական աղմուկ բարձրացուցած էր, իր դիմաց գտնելով նաեւ Գերմանիոյ մէջ բնակող թուրքերուն հակազդեցութիւնը, այժմ պիտի ներկայացուի Ամերիկայի մէջ: Նախաձեռնողներէն մէկն է հայկական տեսակէտերու պաշտպան քոնկրէսական Ատամ Շիֆ: Ժապաւէնը 21 Յուլիս Չորեքշաբթի պիտի ցուցադրուի Գափիթոլ Հիլի (Քոնկրէս) Րէյպըրն Հաուզ Օֆիս Պիլտինկ Րում սրահին մէջ, անգլերէն թարգմանութեամբ: Ժապաւէնի ցուցադրութեան տանտիրոջ պարտականութիւնը ստանձնած է Ատամ Շիֆ, որ ըսաւ որ իրեն համար պատիւ է օգնել, որ իր բոլոր բարեկամներն ու անձնակազմը տեղեկութիւններ ունենայ «20-րդ դարու առաջին ցեղասպանութեան մասին»:

Ժապաւէնին ցուցադրութենէն վերջ Ամերիկայի Հայկական Ազգային Կոմիտէի (ԱՆԳԱ) կողմէ պիտի կազմակերպուի հրապարակային ասուլիս մը, որուն պիտի մասնակցին «Աղէտ» ժապաւէնի բեմադրիչ Էրիք Ֆրիտլէր, ԱՄՆ-ի նախկին Հայաստանի դեսպան Ճօն Էվանս, հայազգի բեմադիչ Գարլա Կարապետեան եւ Վարդգէս Եղիայեան, ինչպէս նաեւ ԱՆԳԱ-ի տնօրէն Արամ Համբարեան: Ժապաւէնի կալային Գափիթոլ Հիլի երդիքին տակ սարքուիլը, ըստ Արամ Համբարեանի, նոր առիթ մը պիտի դառնայ, որպէսզի երեւան հանուին «Թուրքիոյ կողմէ կատարուած մերժումին ու դժբախտաբար ԱՄՆ-ի ալ այդ մերժումի մասնակցելուն արդիւնքները»:

«Աղէտ» հայերէն բառով մկրտուած ժապաւէնը առաջին անգամ Ապրիլ ամսուան մէջ հաղորդուած էր Գերման Պետական Հեռատեսիլին կողմէ: Թուրք լրատու կեդրոնները կը յիշեցնեն, որ սա օրերուն արդէն կը շարունակուէին ԱՄՆ-ի Արտաքին Նախարարուհի Հիլարի Քլինթընի Երեւանի Ծիծեռնակաբերդ այցելութեան արձագանքները, հիմա այս արձագանգներուն վրայ պիտի աւելնայ «Աղէտ»-ին ցուցադրութիւնը ԱՄՆ-ի Քոնկրէսի երդիքին տակ: Ատամ Շիֆ այս մասին ըսած է նաեւ հետեւեալը.

«Ճշմարտութիւնը ի վերջոյ երեւան պիտի ելլէ»:

Ժապաւէնի ցուցադրութեան մասին լայն տեղեկութիւններ ու մեկնաբանութիւններ հրատարակուեցան Հայաստանի մամուլին մէջ:

Մարմար, 12.07.2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *