Մուշը` Թուրքիայի ամենաթույլ զարգացած նահանգ

Թուրքիայում ամենացածր զարգացման մակարդակն ունեցող նահանգը Մուշն է:

Պատմական Հայաստանի երբեմնի ծաղկում շրջանը ներկայում բնակեցված է քրդերով և թուրքերով, որոնք, ինչպես երևում է, բավական հետ են մնում սոցիալ-տնտեսական առումով: Ընդհանուր առմամբ, Արևմտյան Հայաստանի տարածքը (ներկայիս Թուրքիայի արևելյան նահանգները) ամենաթույլն է զարգացած:

Թուրքիայի ամենազարգացած նահանգ է ճանաչվել Ստամբուլը:

Թուրքիայի զարգացման նախարարության կազմած «Նահանգների և շրջաններին սոցիալ-տնտեսական զարգացման դասակարգման ուսումնասիրությունն» կազմելիս հաշվի են առնվել մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են կրթությունը, ժողովրդագրական տվյալները, առողջապահությունը և այլն:

http://haynews.am/hy/1337973652

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *