Սարո Տատյանի «Նոթեր Օսմանյան Կայսրության ոչ մուսուլմանների պատմությունից» գիրքը

 Սարո Տատյան

«Նոթեր Օսմանյան Կայսրության

ոչ մուսուլմանների պատմությունից»

«Յեդիթեփե» հրատարակչություն

Ստամբուլ

2011 թ. սեպտեմբեր

ISBN: 978-605-4052-80-6

Կոնստանդնուպոլսի գրավումից հետո Մեհմեդ Ֆաթիհ սուլթանի հիմնած «Միլլեթների համակարգի» միջոցով Օսմանյան պետության ոչ մուսուլման հպատակները բազմաթիվ բնագավառներում առանձնացվեցին մուսուլմաններից` մինչև 1839 թ. Թանզիմաթի մասին ֆերմանի (հրովարտակի) հռչակումը: Թեև ոչ մուսուլմանները չէին նշանակվում ղեկավար պաշտոններում, սակայն հաճախ էին աշխատանքի մեջ ընդգրկվում օսմանյան պալատում, որի շնորհիվ էլ կարողացան ստեղծել իրենց արիստոկրատ դասը: 1839 թ. Գյուլհանեի Հաթթ-ը Շերիֆ և 1856-ին Հաթթ-ը Հումայուն սուլթանական հրովարտակների հռչակումից հետո ոչ մուսուլմանները հասան մինչև փաշայի և վեզիրի պաշտոնների:

Պոլսահայ երիտասարդ պատմաբան Սարո Տատյանը սույն գրքում հանրամատչելի կերպով ներկայացնում է Օսմանյան Կայսրության ոչ մուսուլմանների թե’ ներհամայնքային ու միջհամայնքային և թե’ համայնքներից դուրս ունեցած հարաբերությունները, թուրք պաշտոնական պատմագրության շրջանակներից դուրս գալով` ոչ մուսուլման համայնքների դիտանկյունից է մոտենում օսմանյան պատմությանը:

Հեղինակի մասին

1986 թ. նոյեմբերի 25-ին Պոլսում ծնված Սարո Տատյանը կրթությունը ստացել է տեղի Սեն Բենուա ֆրանսիական մասնավոր լիցեյում, ապա շարունակել Ստամբուլի տեխնիկական համալսարանում: 2010 թ. սկսած` ժողովրդականություն վայելող տարբեր հանդեսներում պատմական թեմաներով հոդվածներ է հրատարակել Օսմանյան պետության ոչ մուսուլման հպատակների և արիստոկրատիայի վերաբերյալ: «Ստամբուլը` 2010 թ. մշակութային մայրաքաղաք» միջոցառումների շրջանակներում հեղինակել է «Հայ ճարտարապետները արևմտականացող Ստամբուլում» ցուցադրության ուղեկցող տեքստերը: Ներկայում Ստամբուլի Շեհիր համալսարանի պատմության բաժնում ուսանող Տատյանը շարունակում է Օսմանյան Կայսրությունում ոչ մուսուլմանական արիստոկրատիայի թեմայով իր ուսումնասիրությունը:

23.02.2012

Akunq.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *