ՀՈՆԻ

ՀՈՆԻ,  Հայնի. բերդաքաղաք Կիլիլիկյան Հայաստանի Ջահան գավառում (ներկայիս Յարփուզ գյուղավանից մոտ 3կմ հյուսիս-արևելք):

XIդ. 2-րդ կեսին մտել է Փիլարտոս Վարաժնունու հայկական իշխանության, այնուհետև՝ Կիլիկիայի հայկական պետության մեջ: Փորձելով կաթողիկոսական աթոռը հաստատել իր իշխանության մեջ` Փիլարտոս Վարաժնունին, Հայոց կաթողիկոս Գրիգոր Բ Վկայասերի (1066-1105թթ.) համաձայնությամբ, Պետրոս Բ Գետադարձի քրոջ որդի Սարգսին Հոնիում ընտրել է կաթողիկոս (1076-77թթ.), որին հաջորդել է Թեոդորոս Ալախոսիկը (1077-91թթ.): Փիլատոսի իշխանության անկումից հետո վերացել է նաև Հոնի կաթողիկոսությունը:

Հոնին ավերվել է օսմանյան տիրապետության ժամանակ: Այժմ քրդաբնակ գյուղ է, որի շրջակայքում նշմարվում են հին քաղաքի ու բերդի ավերակները:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 3, Երևան, 1999:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *