ՄԱՆԱԿԵՐՏ

ՄԱՆԱԿԵՐՏ, Մանկերտ, Մանազկերտ, Մանաճիրի բերդ, Քարն կամ Քառն Մանակերտ. բերդ Մեծ Հայքի Վասպուրականի նահանգի Ռշտունիք գավառում, Վանա լճի հարավային ափի հրվանդանի վրա (Աղթամար կղզու դիմաց):

Ուսումնասիրողների կարծիքով Մանակերտը կոչվել է բերդի հիմնադիր Մենուա թագավորի (մ.թ.ա. 810-786թթ.) անունով: Ըստ ավանդության` հայոց հարավային զորաթևի հրամանատար, իշխան Մանաճիրհ Ռշտունին, ձերբակալելով քրիստոնեական քարոզիչների, նրանց Մանակերտի բերդապարսպից նետել է Վանա լիճը: Նահատակների նշխարներն ամփոփված են մոտակա Պարծիս (Պծիծս) գյուղում, որտեղ հիմնվել է վանք:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 3, Երևան, 1999:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *