ՇԱՀԱՊՈՆՔ

ՇԱՀԱՊՈՆՔ. վաղ միջնադարյան (VIդ.)  բերդ Շահապունիք գավառի կենտրոն Շահապունիք գյուղի մոտ (այժմ` Նախիջևանի ԻՀ Շահբուզի շրջան Քյանդ Շահբուզ գյուղ): Բերդը հիմնված է բնականից հարմարավետ և անառիկ լեռնագագաթների, իսկ միջնաբերդը` մոտ 350 մ բարձրություն ունեցող բրգաձև ապառաժ լեռան վրա: Բերդի շրջակայքում և միջնաբերդում կան զանազան շինությունների, պարիսպների ավերակներ, արհեստական ջրամբարի հետքեր, VIII-XVIդդ. խեցեղեն իրերի բեկորներ, միջնաբերդի ստորոտին` XII-XIIIդդ. մատուռի ավերակներ և խաչքարերի ավերակներ: Գրիգոր Տաթևացին այստեղ է սկսել իր «Գիրք հարցմանց» աշխատության շարադրումը: Հայտնի են 1386թ. Լենկթեմուրի բանակի դեմ Շահապոնքի հերոսական դիմադրության մարտերը, որոնց մասնակցել է նաև Գրիգոր Տաթևացին:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *