ՈՂԱԿԱՆ

ՈՂԱԿԱՆ, Ողոկան. բերդ Տուրուբերան նահանգի Տարոն գավառում, Մուշ քաղաքից հյուսիս, Արածանիի ձախ ափին (այժմյան Ախկան գյուղի մոտ): Առաջինը հիշատակել է հույն աշխարհագիր Ստրաբոնը` Օլանե անվանումով: Մինչև 230-ական թթ. եղել է Սլկունի տոհմի իշխանանիստ կենտրոնը: Տրդատ Գ Մեծի դեմ Սլկունիների Սլուկ իշխանի ապստամբությունից հետո, Տրդատի հրամանով Ողականը, որպես ժառանգական սեփականություն, տրվել է Մամիկոնյան նախարարական տոհմին և դարձել կենտրոնատեղի: Պապ թագավորի գահակալության տարիներին (369-374թթ.) Ողականը պատկանել է Տարոնի իշխան Մուշեղ Մամիկոնյանին: Արաբական նվաճումների ժամանակ Գագիկ Արծրունին Ողականում մեկ տարի դիմադրել է բերդը պաշարած արաբներին:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *