ՊԱՂԻՆ

ՊԱՂԻՆ. բերդ (այժմ` ավերակ) Ծոփք նահանգի Պաղնատուն գավառում, Արածանիի Պաղին վտակի աջ ափին: Ենթադրվում է, որ հիմնվել է մ.թ.ա. IX-VIII դդ. Եղել է Ծոփաց իշխանության պաշտպանական կարևոր ամրություներից:

IXդ. 1-ին քառորդից տիրել են բյուզանդացիերը, XIդ. 2-րդ կեսից` սելջուկյան թուրքերը: Պաղինի մոտակայքում գտնվել են 2 ուրարատական սեպագիր արձանագրություններ:

XX դ. սկզբին բերդատեղիից ոչ հեռու եղել է Պաղին (Բաղին) հայաբնակ գյուղը (այստեղից է Vդ. թարգմանիչ Հովսեփ Պաղնացին), որի բնակիչները տեղահանվել են 1915թ.:

 Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *