ՊԱՂՐԱՍ

ՊԱՂՐԱՍ, Բաղրաս. բերդ Ամանոսի լեռներում, Ասորվոց դռան մոտակայքում, Անտիոքի գավառում: Հիմնվել է անտիկ ժամանակներում: XIIդ. Անտիոքի խաչակիր ասպետներից ազատագրել ու սահմանապահ բերդ է դարձրել Հայոց իշխանապետ Թորոս Բ-ն: 1189թ. սեպտեմբերին Պաղրասը գրավել ու ավերել է Եգիպտոսի սուլթան Սալահ ադ Դինը: Սակայն նույն թվականին այն ազատագրել են մինչև 1193թ. հիմնովին վերակառուցել է Լևոն Բ Մեծագործը: Ձորալանջի դժվարամատույց լեռան վրա կաոուցված, ամրակուռ ու բարձր պարիսպներով շրջափակված բերդը, մոտակա Դարպասակ բերդի հետ, պաշտպանական կարևոր նշանակություն է ունեցել Ամանոսի լեռներում:

1268թ. մայիսի 27-ին Եգիպտոսի սուլթանությունը  դարձյալ գրավել է Պաղրասը: XIVդ. վերջին և  XVդ. սկզբին Պաղրասը դեռ կանգուն է եղել:

XVIդ. նվաճել են օսմանյան թուրքերը:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *