ՍԱԿՌԱԲԵՐԴ

ՍԱԿՌԱԲԵՐԴ, Սակրաբերդ, Սագչաբերդ. բերդ Այրարատ նահանգի Ուրծ գավառում:  Ուրծեաց նախարարության իշխանանիստ կենտրոնը: Vդ. Սակռաբերդի տերերից հիշատակվում են Ներսեհ, Կողթեկ և Վարազներսեհ Ուրծեցի իշխանները:

XVդ. մի Հայսմավուրքում Սակռաբերդը հիշատակվում է որպես գյուղ` Ս.Ստեփանոս եկեղեցով և Արջառերեկ մենաստանով: Ղ.Ալիշանի և Ս.Երեմյանի կարծիքով Սակռաբերդը համապատասխանում է ներկայիս Մեծ Վեդի ավանին:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *