ՍԱՆԱՍՈՒՆ (ՍԱՍՈՒՆ)

ՍԱՆԱՍՈՒՆ, Սասուն, Դավթի բերդ, Քաղքիկ. բերդ Աղձնիք նահանգի Սասուն գավառում` Ծովասարի հարավային ստորոտին գտնվող ապառաժոտ բլրի գագաթին: 20-25մ բարձրության ամրակուռ բերդապարիսպները եռանկյունաձև ձգվում են բլրի գագաթի շուրջը: Պատերը շարված են կարմրագույն խոշոր քարերով: Բերդի հիմքը միակտոր ժայռ է, որի մեջ փորված խոր անձավները ծառայել են որպես ախոռ և մթերանոցներ:

Արաբական նվաճողների դեմ ազատագրական կռիվների ժամանակ Սանասունը եղել է սասունցիների կարևոր և անառիկ ռազմակայաններից:

XIII-XIV դդ. բերդը գրավել և ավերել են թաթար-մոնղոլական նվաճողները: Ենթադրվում է, որ այն վերջնականապես ավերել են օսմանյան նվաճողները:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *