ՍԵՎՈՒԿ

ՍԵՎՈՒԿ, Սևուկ բերդակ, Սեավաքար բերդ. բերդ Տուրուբերան նահանգի Մարդաղի գավառում: Եղել է գավառի իշխանանիստ և եպիսկոպոսանիստ կենտրոնը:

Xդ. 2-րդ կեսին Սևուկը զավթել են բյուզանդացիները:

979թ. այն անցել  Տայքի տիրակալ Դավիթ Կյուրապաղատին, իսկ 1001թ.` դարձյալ Բյուզանդիային: Ենթադրվում է, որ բերդն ավերվել է թուրք-թաթարական արշավանքների հետևանքով: Հետագայում թուրքերը կիսավեր Սևուկը թարգմանաբար անվանել են Կարակալե (այժմ` Թուրքիայի Թեքմանի գավառում):

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *