ՎԱՍԱԿԱՇԱՏ

ՎԱՍԱԿԱՇԱՏ, Վասակակերտ, Վասակաբերդ. ամրոց Ծղուկ գավառում: Հավանաբար հիմնադրել է  Հայոց մարզպան Վասակ Սյունին (Vդ.): Ըստ պատմիչ Եղիշեի՝ ապստամբները Վասակաշատում գտնվող պարսկական կայազորը ոչնչացրել են Ավարայրի ճակատամարտից (451թ.) առաջ:

Xդ. հիշատակվում է Վասակակերտ անունով: Ավերակները պահպանվել են ներկայիս ՀՀ Սյունքի մարզի Հացավան գյուղի հյուսիային կողմում` երկու գետակների միջև գտնվող բարձրունքի վրա:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *