ՏԻԳՆԻՍ

ՏԻԳՆԻՍ. ամրոց-դղյակ Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Շիրակ գավառում, Ախուրյանի աջակողմյան վտակ Տիգնիս գետակի աջ ափին: Ըստ պեղածո իրեղենների` հիմնադրվել է նախաքրիստոնեական ժամանակներում:

IXդ. Բագրատունիները հիմնովին վերակառուցել և ամրացրել են Տիգնիսը, դարձրել իրենց ամրոց-դղյակը, որը թագավորանիստ Շիրակավանից և կաթողիկոսանիստ Արգինայից հավասար հեռավորության (մոտ 2,5կմ) վրա էր ու պաշտպանել է այդ քաղաքները, ինչպես նաև մայրաքաղաք Անիի մատույցները:

Քառանկյունի պարագծով, օղակային համակարգով, սրբատաշ քարերով կառուցված Տիգնիսի բարձր կրկնակի պարիսպներն անկյուններում և կենտրոնական մասերում ունեն ութ հզոր աշտարակներ և բարձրանում են կիկլոպյան հսկա քարերով շարված հիմքի վրա: Տիգնիսի ներսի կրկնահարկ կամարաշարերով կառույցները (սենյակներ, սրահներ և այլն, այժմ`կիսավեր) լուսավորվել են ուղղանկյուն բակի` հատկապես մեջտեղում թողնված հրապարակից:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *