ՔՂԻՄԱՐ

ՔՂԻՄԱՐ. Խլոմար, Քղմար, Կուտմար, Կուտեռման. բերդ Աղձնիք նահանգի Աղձն գավառում, Քաղիրթ գետի ձախ ափին: Քղիմարի շուրջ եղել է բավականին մեծ բնակավայր, որի համար աղբյուրներում հիշվում է նաև որպես բերդաքաղաք: Քղիմարով է անցել Դվին-Դամասկոս ճանապարհը:

Հայաստանի 387թ.բաժանումից հետո, գտնվելով պարսկա-բյուզանդական սահմանի պարսկական հատվածում, դարձել է Ակբա-Ափում պաշտպանական գծի կարևոր կետերից:

586թ. Քղիմարը պաշարել է բյուզանդական զորավար Ֆիլիպպիկը, սակայն չի կարողացել գրավել: Որպես կարևոր պաշտպանական ամրություն`Քղիմարը նշանակալի դեր է ունեցել VII-IXդդ. արաբա-բյուզանդական պատերազմների ժամանակ:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *