Թուրքիայի բնակչությունը 2009 թ.

2009 թ. վերջին պետական վիճակագրական ինստիտուտը հանդես եկավ Թուրքիայի պաշտոնական բնակչության մասին հայտարարությամբ:

 2009 թ. վերջին հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի բնակչությունը կազմում է 72 մլն. 561 հազար 312 մարդ: Բնակչության 36 մլն. 462 հազար 470-ը կազմում են տղամարդիկ, իսկ 36 մլն. 98 հազար 842-ը` կանայք: 2009 թ. բնակչության աճը կազմել է 14.5 տոկոս: 2009 թ. Թուրքիայի վիճակագրական կազմակերպությունը (ԹԻԿ) հայտարարել է մարդահամարի արդյունքներն՛ ըստ գրացման վայրի: Բնակչության թիվը հաշվվեց 2007 թ. Ներքին գործերի նախարարության կազմում ստեղծված Բնակչության և քաղաքացիական հարցերի գծով տնօրինության կողմից արդիականացված Գրացման վայրի վրա հենվող մարդահամարի համակարգից (ԳՎՄՀ) վերցված բնակչության թվի և հասարակական վայրերում մնացող բնակչության թվի հետ միասին: Համաձայն միջազգային սահմանման` հասարակական վայրերում (զորանոց, բանտ, ծերանոց, համալսարանական հանրակացարաններ և այլն) բնակվողները գրանցվում են ոչ թե իրենց բնակության վայրի հասցեում, այլ ներառվում են այն հասարակական վայրի բնակավայրի կազմի մեջ, որտեղ գտնվում են: Բացի այդ, որոշելով բնակչությունն ըստ նահանգի, գավառի, քաղաքի, գյուղի և թաղամասերի, ուշադրության են արժանացել նաև օրենսդրությանն ու վարչական գրանցումներին համապատասխան Ազգային հասցների տվյալների բազայում բնակավայրերի վերաբերյալ ԲՔԳՏ-Ի կողմից կատարված վարչական կախվածությունները, իրավաբանական անձինք և անվան փոփոխությունները:

 Տղամարդիկ կազմում են բնակչության 50.3 տոկոսը:

 Համաձայն սրա` 2009 թ. դեկտեմբերի 30-ին Թուրքիայի բնակչությունը կազմել է 72 մլն. 561 հազար 312 մարդ: Հայտնի է, որ 2008 թ. դրությամբ բնակչության թիվը կազմել է 71 մլն. 517 հազար 100 մարդ: 2009 թ. բնակչության 50.3 տոկոսը` համապատասխանաբար 36 մլն. 462 հազար 470-ը, կազմել են տղամարդիկ, իսկ 49.7 տոկոսը` համապաասխանաբար 36 մլն 98 հազար 842-ը` կանայք:

 Բնակչության աճը կազմել է 14.5 տոկոս:

 Անցյալ տարի Թուրքիայի բնակչության տարեկան աճը կազմել է 14.5 տոկոս: 2009 թ. անցյալ տարվա համեմատ 81 նահանգից 67-ում բնակչության թիվն աճել է, իսկ 14 նահանգում` նվազել: Բնակչության աճով ամենացածր առաջին երեք վիլայեթներն են` Թունջելի (Դերսիմ) 40 տոկոս, Արդահան 37 տոկոս, Կարս 18.1 տոկոս, իսկ ամենաբարձր տոկոսը եղել է հետևյալ երեք նահանգներում` Չանքըրը 49.4 տոկոս, Բիլեջիկ 45 տոկոս, Իսպարտա 32.2 տոկոս:

 Բնակչության 75.5 տոկոսը բնակվում է նահանգների և գավառների կենտրոնում:

 Նկատելի է, որ Թուրքիայի բնակչության 75.5 տոկոսը բնակվում է նահանգներիի և գավառների կենտրոններում: Հայտնի է, որ 54 մլն. 807 հազար 219 մարդ ապրում է նահանգների և գավառներիի կենտրոններում, իսկ 17 մլն. 754 հազար 93 մարդ` քաղաքներում և գյուղերում: Նահանգների և գավառների կենտրոններում ապրող բնակչության հարաբերակցությունը ամենաբարձր Ստամբուլի նահանգում է` 99 տոկոս, իսկ ամենացածրը` Արդահանի նահանգում է` 31.9 տոկոս:

 Բնակչության 17.8 տոկոսը բնակվում է Ստամբուլում:

 Նկատելի է, որ ընդհանուր բնակչության 17.8 տոկոսը` համապատասխանաբար 12 մլն. 915 հազար 158 մարդ, բնակվում է Ստամբուլում: Ստամբուլին հետևում է Իզմիրը 5.3 տոկոս, Բուրսան 3.5 տոկոս և  Ադանան 2.8 տոկոս: Անկարայում բնակվում է 4 մլն 650 հազար 802 մարդ, Իզմիրում` 3 մլն. 868 հազար 308 մարդ, Բուրսայում` 2 մլն. 550 հազար 645 մարդ, իսկ Ադանայում` 2 մլն. 62 հազար 226 մարդ:

 Բնակչության կեսի միջին տարիքը ցածր է 28.8 տարեկանից:

 Թուրքիայում միջին տարիքային խմբի տարիքը սահմանվել է 28.8 տարեկանը: Տղամարդկանց միջին տարիքը 28.2 է, իսկ կանանցը` 29.3:  Նահանգների և քաղաքների կենտրոններում ապրողների միջին տարիքը 28.7 տարեկանն է, իսկ քաղաքներում և գյուղերում ապրողներինը` 29.1:

 Բնակչության 67 տոկոսը աշխատանքային տարիքի է:

 Աշխատանքային տարիք, որը ներառում է 15-64 տարիքային խումբը կազմում է ընդհանուր բնակչության 67 տոկոսը: Բնակչության 26 տոկոսը պատկանում է 0-14 տարիքային խմբին, իսկ 7 տոկոսը` 65 և բարձր տարիքային խմբին:

 Մեկ կիլոմետր քառակուսուն բաժին է ընկնում 94 մարդ:

 Թուրքիայում բնակչության միջին խտությունը` «մեկ կիլոմետր քառակուսուն բաժին ընկնող բնակչության թիվը», կազմում է 94 մարդ: Այս թիվը նահանգներում փոփոխական է 11-ից 2 հազար 486 մարդ: Ստամբուլն այն նահանգն է, որտեղ բնակչության միջին խտությունն ամենախիտն է` 2 հազար 486 մարդ: Ստամբուլին հետևում է Քոջաելին 421 մարդ, Իզմիրը 322 մարդ, Հաթայը 249 մարդ և Բուրսան 245 մարդ: Բնակչության ամենացածր միջին խտությունը գրանցվել է Թունջելիի նահանգում` 11 մարդ: Ըստ մակերեսի մեծության` առաջին տեղը զբաղեցնող Քոնիայում բնակչության միջին խտությունը 51 մարդ է, իսկ մակերեսով ամենափոքր Յալովայինը` 239:

 ԱՆՔԱ  http://www.tumgazeteler.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *