Դորթյոլ

Դորթյոլ, Դորթ, Տյորթ, Տյորթյոլ, Ումրանիե — Գավառ (սանջակ) և գավառակ (կազա) Կիլիկիայում` Ադանա նահանգում:

Այստեղի հայ բնակչության մեծագույն մասը տարագրվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին: 1915 թ., երբ բռնագաղթը դեռ շարունակվում էր, Դորթյոլից տարագրվել Էր 7168 հայ բնակիչ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *