Իսկենդերուն

Իսկենդերուն, Ալեքսանդրեթ, Ալեքսանդրետ, Ալեքսանդրետտա, Իսքենդերուն, Իսքենտերուն — Գավառ (սանջակ), գավառակ (կազա) Կիլիկիայում, Ադանայի նահանգում: Վարչական այլ բաժանումներով մտել է Ադանայի նահանգի մեջ` իբրև վարչատարածքային ավելի փոքր միավոր (կազա): Կենտրոնը՝ Իսկենդերուն: Տարածվում է Դաշտային Կիլիկիայում` պատմական Հայոց ծոցի շրջանում:

Հողը արգավանդ է ու բերրի, միայն տեղ-տեղ կան ճահճուտներ: Զբաղմունքը` դաշտավարություն, այգեգործություն, պտղաբուծություն և անասնապահություն:

1894 թ. ուներ 24000 բնակիչ, որից միայն 7000-ը՝ քաղաքաբնակ: 1905 թ. ուներ 24 գյուղ, որոնցից մի քանիսը՝ հայաբնակ: Մինչև 1918—20 թթ. Իսկենդերունում ապրում էին 18000 հայեր: 1915—20 թթ. բռնագաղթից և կոտորածներից հետո այդ շրջանը նույնպես ամբողջովին հայաթափ եղավ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *