Ուրֆա

Ուրֆա, Եդեսիա – Գավառ Կիլիկիայում` Հալեպի նահանգում: 19-րդ դ. վերջին բաժանված էր 5 գավառակների: 1913 թ. ուներ 32600 հայ բնակիչ («Մշակ», N 166, 1913 թ): Կենտրոնը համանուն քաղաքն էր: Նախկինում մտնում էր Հայոց (Վերին) Միջագետքի մեջ և կոչվում էր նաև Եդեսիայի գավառ: Տարածվում էր համանուն քաղաքի շրջակայքում: Նոր ժամանակներում կոչվում էր Ուռհայի կամ Ուրֆայի գավ:

11-րդ դ. մտնում էր Եդեսիայի Իշխանության մեջ: Հիշատակում են Մատթեոս Ուռհայեցին, Սմբատ Գունդստաբլը և ուրիշներ: 20-րդ դ. սկզբներին ուներ 1326 գյուղ և գյուղակ` ավելի քան 150 հազ բնակչությամբ:

 Գավառն ուներ տասնյակ հայկական գուղեր՝ Սուրուճ, Սուրին և այլն, որոնցից շատերն ունեին իրենց եկեղեցին ու դպրոցը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *