ԵՐԵՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՍՈՒՐՄԱԼՈՒԻ ԳԱՎԱՌ

Անվանացանկի ամբողջությունը չխախտելու համար Արևմտյան Հայաստանի բնակավայրերի շարքում ներկայացրել ենք նաև Արևելյան Հայաստանի Երևանի նահանգի Սուրմալուի գավառի, Կարսի մարզի և Կարսի օկրուգի, Իզմիթի նահանգի Նիկոդեմիայի գավառի և Անգորայի նահանգի Կեսարիայի գավառի հայկական բնակավայրերը:

Կիլիկիայի հայկական բնակավայրերի ցանկը տե’ս «Կիլիկիա» բաժնում:

Անվանացանկը կազմել է պատմաբան-քարտեզագիր ՌԱՖԱՅԵԼ ԹԱԴԵՒՈՍՅԱՆԸ

ՄԻՆՉԵՒ 1914 Թ.

ԱգարակԱբասգյոլ

Ալիխանլու

Ալիղամարլու

Ալիղոչաղ

Ալիքյոսա

Ախվեիս

Աղաբեկ

Աղավեր

Ազդաշ

Ազդաշ

Ազդիզ

Աղմամեդ

Ասլանլու

Ասմա

Աստաֆլու

ԱրաբկիրլուԱրկաճի

Բազարխանա

Բախչաջիկ

Բանդամուրադ Ն.

Բանդամուրադ Վ.

Բաշ-Սինակ

Բարբարա

Բլուր

Գանձակ Ն.

Գանձակ Վ.

 Գյուլաբի

Գյուլահմեդ

Գյուլլուջա

Գյունդա

Գրամփա Ն.

Գրամփա Վ.Դաշլուջա

Դաշքյորփի

Զոր

Թանդուրեկ

Թաքյալթու

Թութ Ն.

Թութ Վ.

Թուրաբի

ԻԳԴԻՐ

Ինջա

Խադըմլու

Խալիֆաբուլաղ

Խալֆալու

Խարաբա-Փարչինիս

Խոշխաբար

ԿասումջանԿարագյոլ

Կարադաշ

Կարակոյունլու

Կարակույ

Կարաջորան

Կարնըխ

Կզըլկուլա

Կըրխբուլաղ

Կյուն-Գյուրմեզ

ԿՈՂԲ

Կուջաղ

Ղազանչի

Ղազնաֆար

Ղաթրլու Ն.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *