ԲԱՂԵՇԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱՂԵՇԻ ԳԱՎԱՌ

 ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ագարակ

Ագրակ

Ադաբաղ

Ազիվար

Ալամեք

Աղաղ

Աղբժներ

Ամպ

Անապատ

Անտեանց

Առնջիկ

Ավսպի

Արենոք

Արի

Արծվիկ

Արփի

Բաբընթաղ

Բադե

Բարդերնուտ

ԲԱՇԵՂ (ԲԻԹԼԻՍ)

Բաստ

Բարիան

Բարիվան

Բելկան

Բերդակ

Բլրկան-22

Բռնաշեն

Բույնուտ

Գերմավ

Գզեխ

Գժտոնիկ

Գիլոնք

Գիրս (Քեռս)

Գմբեթ

Գյոլբաշի

Գոմս

Դալարս

Դաշտադեմ

Դատվան

Դատվան

Դարոնց

Դոդնուկ (Տոտնուկ)

Ելնև (Եղնե)

Ենիքյոյ (Խիարթանգ)

Եվրիս

Զեյնըկ (Զեյնըքցիք)-21

Զեն

 

Զորովա (Զորավիգ)

Էլմալը

Էկու (Այգեձոր)

Էրնիս (Էրմիկ)

Ընկուզեկ

Թախթալու

Թաղ

Թաղավանք

Թաղիկ

Թաղվըձոր

Թեղուտ

Թյունո

Թոռնաշին

Թուխ

Թունիս (Դնուս)

Ժոռ

Իշկ (Հիշկ)

Իրիցթաղ

Լի

Լորդնձոր

Խազի (Խազու)

Խախրև

Խանիկ

Խարաբաշեհեր

Խարգեն

Խարդ-10

Խիզան

ԽԼԱԹ (ԱԽԼԱԹ)

Խլորիկ (Խլուրիկ)

Խմելջուր

Խոջիան

Խորատ

Խորոզ

Խորջան

Խսրիկ

Խուիթ (Խութ)

Խուլիկ

Խուխ

Ծաղկե

Ծղակ

Ծղկամ

Ծվար

Կալա

Կամախ

Կամուրջ

Կարասու Ն.

Կարասու Վ.

Կարբ

Կելհոնք

Կեղի

Կծանք

Կծվակ

Կնծու (Գինծու)

Կոթնի

Կոշխան

Կուսգետ

Հանդ

Հարսենք

Հերսան

Հերսոնք

Հինձոր

Հյուսպ

Հորավան-28

Հորմեզ

Ձոր

Ձորկոնք

Ղուլթիկ

Ղուլփիկ

Ճաժվան

Ճապկիս

Ճեմալտին

Ճիզերոք

Մահբուբանք

Մասիս

Մատ

Մատնավանք

Մարգորգ

Մարմանդ

Մեծք (Մեծիկ, Մեծկի)

Մեյդան

Մենդիվան

Մեշթաղ

Մզրե

Մզրե-Շիլգ-23

Մզրուկ (Մզուք)

Մոզըք

Մոճկոնես (Մոճկոնք)

Մչկան

Մցի

Մութ

Մուշեղաշեն

Մուստիան

Յամ

Նազիկ

 

Նել

Նիչ

Նիստ

Շամիրամ

Շեն

Շեն

Շիրին

Ոզմ (Ոզիմ)

Չուխուր-Նորշեն

Պադնոսիկ (Բադնոցիկ)

Պախոր

Պաս

Պրյունս (Բրունց)

Ջրհոր

Ռաբաթ

Սագ (Սահակ)

Սազեն

Սալնաձոր

Սասիկ

Սասունակ

Սարսարեն

Սնդյան

Սոխորդ (Սղորդ)

Սորի

Սպրաձոր

Սումակ

Սուրբ-Խաչ

Սուրեն

Սևքար

Վանիկ

Վարազ

Տափ

Տափավանք

Տերալիկ

Տի

Տոփ

Ուրտափ (Օրդափ)

Փալասոր

Փակ

Փարխանդ

Փրխուս

Քոլանս

Քորխ

Օլյակ Ն.

Օլյակ Վ.

Օձ

Օշուտ (Հուշուտ)

 

  2 comments for “ԲԱՂԵՇԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱՂԵՇԻ ԳԱՎԱՌ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *