Daily Archives: 2022/08/04

Անզգալաբար լուծարքի վտանգին ընդառաջ

Մեզ յղկող միջավայրի մասին (Դ) ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Զինո­ւորա­կան յե­ղափո­խու­թե­նէ ետք վե­րաբա­ցուած միու­թիւննե­րը տա­րինե­րու ընթցքին կորսնցու­ցին իրենց յու­զումնե­րը։ Այ­լերս վե­րացած էր ընտրու­թիւննե­րու նա­խոր­դող շրջա­նին տի­րող մրցակ­ցա­կան մթնո­լոր­տը։ Ալ աւե­լի ցա­ւալին՝ միու­թե­նական աշ­խա­տու­թիւննե­րը մեծ մա­սամբ ագու­ցո­ւեցան խնա­մակա­լու­թիւննե­րու կամ թա­ղակա­նու­թիւննե­րու։ Այս երե­ւոյ­թը սա­կայն մերթ ընդ մերթ ու­նե­ցաւ ընդհա­կառակ պատ­կերներ։ Օրի­նակի հա­մար՝ երբ Մխի­թարեան Միաբա­նու­թեան վար­դա­պետ­նե­րը կը մտմտա­յին դպրո­ցը փա­կելու մա­սին, նախ­կին շնջա­նաւարտնե­րը…

Թուրքական լրատվամիջոցների անդրադարձը Արցախում տիրող իրավիճակին

Արցախում տիրող լարվածությունը և ռազմական գործողությունները դուրս չեն մնացել թուրքական լրատվամիջոցների ուշադրությունից։ Արցախի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունները լուսաբանելիս թուրքական լրատվամիջոցները ցուցաբերել են խիստ կողմնակալ և առավելապես քարոզչական մոտեցումներ։ Թուրքալեզու մեդիադաշտի հրապարակումներն աչքի են ընկնում բովանդակային հետևյալ հատկանիշներով. 1․ Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունների տարածում՝ ադրբեջանական կողմի եզրաբանության կիրառմամբ։ 2. Ռուսական կողմի հայտարարության տարածում, բայց հակառուսական որոշակի…

Սօսէ Մայրիկ. Ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ

Սօսէ Մայրիկ (Սօսէ Վարդանեան) ծնած է 1868-ին Սասուն՝ Նեմրութ լերան փէշերուն գտնուող Թեղուտ գիւղին մէջ, Տէր Մարգար Դրօ-Աստանտուրի յարկին տակ։ Հազիւ 13 տարեկան էր, երբ սասունցի հայերու աւանդութեան համաձայն՝ ծնողները կ՝ուզեն ամուսնացնել զինք։ Սակայն Սօսէն կ՝ըմբոստանայ եւ կ՝որոշէ կեանքը կապել Խչէենց Սերոբի հետ։ Հայ ազատագրական շարժման տարիներուն եղած է ամուսինի կողքին։ Մասնակցած է հայդուկային կռիւներու՝ ժողովուրդէն օծուելով Մայրիկ պատուանունով։ 1898 թուականին Բաբշէնի…

Իշխանության նպատակն է՝ հաճոյանալ թուրքական կողմին՝ Ադրբեջանին և Թուրքիային, միակ լուծումը նրանց հեռացումն է. Վաչե Բրուտյան

Օրեր շարունակ Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի ու միջազգային լրատվամիջոցների քննարկումների ծիրում են սփյուռքահայ գործիչներ Մուրադ Փափազյանի, Սյունե Աբրահամյանի, Մասիս Աբրահամյանի՝ Հայաստան մուտք գործելն արգելող իշխանությունների որոշումները: Պաշտոնական պատճառաբանություններն ու հիմնավորումները չեն գոհացնում հանրային ու քաղաքական տարբեր շրջանակների. շատերն այս դրվագները որակում են որպես քաղաքական հետապնդում՝ զուգահեռներ անցկացնելով շուրջ 30 տարի առաջ Հայաստանից Հրայր Մարուխյանի արտաքսման սկանդալի…