Գրքեր – Գրախօսական

Վարուժան արք. Հերկելեանի «Ես այս գիշեր» երեք հատորներու գինեձօնը Այնճարի մէջ

Շաբաթ, 30 հոկտեմբեր 2021-ի երեկոյեան ժամը 7:30-ին Այնճարի «Սարգիս Զէյթլեան» ժողովրդային տան «Մովսէս Տէր Գալուստեան» սրահը ժամադրավայրն էր Այնճարի մշակութասէր հասարակութեան, որոնք եկած էին մասնակից դառնալու բազմավաստակ եւ քաջ հոգեւորական, անխոնջ կրթական մշակ եւ մտաւորական Վարուժան արք. Հերկելեանի հրատարակուած վերջին երեք` «Ես այս գիշեր» 1, 2, 3 հատորներուն գինեձօնի արարողութեան: Հանդիսութեան բացումը կատարեց Համազգայինի Այնճարի…

«44 օր». ընթերցողներին ներկայացվեց Արցախյան պատերազմի տարելիցին նվիրված գիրքը

Բանաստեղծ, «Ցոլքեր» ՀԳՄ պատանեկան-երիտասարդական հանդեսի խմբագիր Հռիփսիմէն հանրության լայն շրջանակին ներկայացրեց «44 օր» փաստագրական վեպը, որը նվիրել է Արցախյան պատերազմի տարելիցին: «Արմենպրես»–ի հաղորդմամբ՝ գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 1-ին Հայաստանի գրողների միությունում: Հռիփսիմէի խոսքով՝ զոհված տղաների ծնողներն են իրենց զավակների կենսագրություններն ուղարկել իրեն: «Իհարկե, խմբագրելու, շտկելու կարիք եղել է: Պետք է խոստովանեմ, որ ինձ համար…

Ասորիները տեսանելի կը դառնան

Միջագետ­­քի հնա­­գոյն ժո­­ղովուրդնե­­րէն են ասո­­րինե­­րը, որոնք քիւրտե­­րու նման ազ­­գա­­­յին կազ­­մա­­­կեր­­պութեան բա­­ւակա­­նին ուշ տի­­րանա­­լու պատ­­ճա­­­ռաւ ան­­տե­­­սուած են հա­­մաշ­­խարհա­­յին հա­­սար­­ակութեան կող­­մէ։ Ասո­­րի ինքնու­­թեան գլխա­­ւոր բա­­ղադ­­րի­­­չը մնա­­ցած է կրօն­­քը։ Հա­­կառակ որ անոնք իրենց բնօր­­րա­­­նի մէջ դա­­րերու ըն­­թացքին կեր­­տած են մեծ մշա­­կոյթ մը, յաջո­­ղած են մին­­չեւ օրս հասցնել իրենց յա­­տուկ այ­­բուբեն մը եւ սա­­կայն ասո­­րի եկե­­ղեց­­ւոյ լու­­ծին տակ չեն…

Իզմիրը (Զմյուռնիա-Ակունքի խմբ․) 1922 թվականին՝ մի գաղթականի թոռան շուրթերով

Գեորգ Պուլիմենոսը Իզմիրի (Զմյուռնիա-Ակունքի խմբ․) մասին տարբեր ուսումնասիրություններ կատարող հետազոտող է: Նա Իզմիրի Չեշմե գավառի մերձակայքում գտնվող Կատո Պանայիայից (ներկայիս Չիֆթլիքքյոյը) բռնագաղթած ընտանիքի թոռ է: Նրա հետ զրուցել ենք իր վերջին՝ «Իզմիր. 1922 թ․ ճանապարհորդական ուղեցույց» աշխատության մասին: ԳՅՈԶԴԵ ՅԸԼՄԱԶ Սկզբում եկեք խոսենք Իզմիրի մասին ձեր աշխատանքերի, հրատարակումների մասին, ծանոթանանք ձեզ հետ: Սկսած 1990-ական թվականներից…

Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի ընկերութիւնը կը ներկայացնէ նոր գիրք մը

Մանուկներու բացատրական Աստուածաշունչ՝ կեանքի մեծ հարցումները փոքրիկ ընթերցողներու համար։ «Կրթէ մանուկը իր ճամբան սկսած ատենը, որպէսզի երբ մեծնայ՝ անկէ չշեղի» (Առակած 22:6): «Յաճախ մանուկներ հարցումներ կը հարցնեն եւ ծնողք կամ ուսուցիչ կը շուարին, թէ ինչպէ՛ս պատասխանեն, ի՛նչ ըսեն, ի՛նչ չըսեն կամ ինչպէ՛ս պարզ բայց ճշմարիտ եւ ճշգրիտ պատասխան տան: Ըստ մանկավարժներու եւ հոգեբաններու՝ անոնց փնտռածը…

Տեղի ունեցաւ «Սէրը, ճշմարտութիւնը եւ մենք» գրքի շնորհանդէսը

Սեպտեմ­­բե­­­րի 30-ին Վա­­նաձո­­րի Սուրբ Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցի եկե­­ղեց­­ւոյ մէջ ձե­­ռամբ Գու­­գա­­­րաց թե­­մի առաջ­­նորդ գե­­րաշ­­նորհ Տէր Յով­­նան Եպիս­­կո­­­պոս Յա­­կոբեանի, կա­­տարո­­ւեցաւ հո­­գեհանգստի կարգ՝ նո­­ւիրո­­ւած եր­­ջանկա­­յիշա­­տակ Տէր Սե­­պուհ Ար­­քե­­­պիս­­կո­­­պոս Չուլճեանի յի­­շատա­­կին։ Այ­­նուհե­­տեւ Սուրբ Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցի եկե­­ղեց­­ւոյ հան­­դի­­­սու­­թիւննե­­րու սրա­­հին տե­­ղի ու­­նե­­­ցաւ ար­­ձա­­­կագիր Սար­­գիս Գո­­քորեանի հե­­ղինա­­կած՝ Սե­­պուհ Արք. Չուլճեանին նո­­ւիրո­­ւած «Սէ­­րը, ճշմար­­տութիւ­­նը եւ մենք» գրքի շնոր­­հանդէ­­սը։ Արա­­րողու­­թիւննե­­րուն ներ­­կայ էին Շի­­րակի թե­­մի…

«Վասպուրականի արծիւը հայ գրականութեան անդաստանում»․ Համազգայինի լոյս ընծայած գիրքը՝ նուիրուած Խրիմեան Հայրիկի ծննդեան 200-ամեակին

Համազգայինի երեանեան գրասենեակին նախաձեռնութեամբ լոյս տեսած է Հայ եկեղեցւոյ 125-րդ կաթողիկոս, հոգեւոր-մշակութային գործիչ, մտաւորական ու գրող Խրիմեան Հայրիկի մասին «Վասպուրականի Արծիւը հայ գրականութեան անդաստանում» գիրքը, որուն հեղինակը բանասիրական գիտութիւններու դոկտոր Վարդան Դեւրիկեանն է։ Խրիմեան Հայրիկի ծննդեան 200-ամեակը լաւագոյն առիթն է անդրադառնալու Հայոց պատմութեան Մեծերէն Խրիմեան Հայրիկի ազգային ու եկեղեցական գործունէութեան։ Գիրքին հեղինակը՝ ընդհանրացնելով՝ այսպես կը…

Լոյս տեսաւ Վարդան Մատթէոսեանի «Հայոց ցեղասպանութիւնը անուանելու քաղաքականութիւնը. լեզու, պատմութիւն եւ Մեծ եղեռն» անգլերէն աշխատութիւնը

Լոնտոնի Bloomsbury Publishing ընկերութեան ճիւղերէն մէկը՝ I. B. Tauris հրատարակչատունը, վերջերս լոյս ընծայեց հայագէտ դոկտ. Վարդան Մատթէոսեանի անգլերէն աշխատասիրութիւնը՝ The Politics of Naming the Armenian Genocide: Language, History and ‘Medz Yeghern’ («Հայոց ցեղասպանութիւնը անուանելու քաղաքականութիւնը. լեզու, պատմութիւն եւ “Մեծ Եղեռն”»), որ հրատարակչատան նոր՝ «Հայերը արդի եւ վաղ արդի աշխարհին մէջ» մատենաշարին առաջին հատորը կը կազմէ։ Տասնամեակի մը…

Լեհերէնով հրատարակուած է «1915-1923 թուականներու Հայոց ցեղասպանութիւնը` ՄԱԿ-ի 1948 թուականի համաձայնագիրի լոյսին տակ» գիրքը

ԴՈԿՏ. ԱՐԱ ՍԱՅԵՂ «Օր մը, թերթերուն մէջ  կարդացի, որ բոլոր թուրք ոճրագործները ազատ կ՛արձակուին: Ես ցնցուած էի: Ազգ մը սպաննուեցաւ, իսկ յանցագործները ազատ արձակուեցան»:   ՌԱՖԱՅԷԼ ԼԵՄՔԻՆ Վարշաւայի` Հայաստանի դեսպանատան մէջ յունիսի 11-ին տեղի ունեցաւ միջազգային իրաւագէտ Ալֆրետ տէ Զայասի հեղինակութեամբ «The Genocide Against The Armenians 1915-1923 And The Relevance of the 1948 Genocide Convention» գիրքին լեհերէն թարգմանութեան շնորհահանդէսը: Անգլերէն…

Լեռնային Ղարաբաղ. Անուշադրութեան մատնուած պատերազմի թատերաբեմ (իրազեկման ձեռնարկ Պրիւքսէլի մէջ)

Ի յիշատակ երկրորդ արցախեան պատերազմի զոհերու տարելիցին, սեպտեմբեր 30-ին, Պրիւքսէլի Իքսէլ համայնքի ամենաբանուկ հրապարակներէն մէկուն վրայ տեղի ունեցաւ «Լեռնային Ղարաբաղ. անուշադրութեան մատնուած պատերազմի թատերաբեմ» խորագրով բացօթեայ ցուցահանդէսի բացման պաշտօնական արարողութիւնը, որ ուղեկցուեցաւ հայկական երաժշտական երեկոյով: Տարեսկզբին Իքսէլ համայնքի բնակչուհի Լիզա Ապաճեանի կողմէ ներկայացուած միջնորդագրին շնորհիւ՝ համայնքը նախաձեռնած էր բնակչութեան իրազեկման ձեռնարկներու շարք, որուն միացած էին…