Գրքեր – Գրախօսական

Աթենքում տեղի է ունեցել Հայոց ցեղասպանության մասին հույն պատմաբանի գրքի շնորհանդեսը

Աթենքի Բացիուլաս հրատարակչության գրախանութում տեղի է ունեցել հույն պատմաբան Ալեքսանդրոս Պիղադասի «Ազգ ու ազգային փոքրամասնություններ․ Հայոց Ցեղասպանության ուսումնասիրություն» գրքի շնորհանդեսը, որին մասնակցել է Հունաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը։ «Արմենպրես»-ին այս մասին հայտնեցին Հունաստանում ՀՀ դեսպանությունից:  Դեսպան Մկրտչյանն իր խոսքում ողջունել է սույն աշխատությունը և կարևորել դրա առանձնահատկությունները: Մասնավորապես, դեսպանն առանձնացրել է աշխատության մեջ…

«Սալոնիկցիները» պատմում են իրենց մասին

Ֆերդա Բալանջար Սուզան Նանա Թարաբլուսի «Հայրիկ, ինչու՞ են մեզ դյոնմե անվանում: Կյանքեր, վկայություններ, հուշեր» գիրքը հրատարակվել է Varlık հրատարակչության կողմից: «Դյոնմեի», «սաբաթայականի», «սալոնիկցու» պես հակասությունները համատեղող, մոտավորապես 500-ամյա պատմություն ունեցող հանրության վերաբերյալ մինչև այսօր արված ամենահամապարփակ բանավոր պատմության ուսումնասիրություն գրքում տեղ են գտել ընդհանուր 27 անձի հետ իրականացված հանդիպումների գրառումներ: –Որքան տեղյակ եմ, Թուրքիայում սաբաթայականների…

Դոկտ. Պետրոս Պէր Մաթոսեան Ատանայի ջարդերը կը վերլուծէ անգլերէն նոր հատորի մը մէջ

Վերջերս, Սթանֆըրտ համալսարանի հրատարակչատունը թղթակազմ, լաթակազմ եւ ելեկտրոնային տարբերակներով լոյս ընծայած է դոկտ. Պետրոս Տէր Մաթոսեանի գիրքը 1909ի Ատանայի ջարդերուն մասին, որ աւելի քան 15 արխիւներու մէջ կատարուած տասնամեայ մանրակրկիտ հետազօտութեան մը արդիւնքը կը խտացնէ։ “The Horrors of Adana: Revolution and Violence in the Early Twentieth Century” (Ատանայի սարսափները. յեղափոխութիւն եւ բռնութիւն վաղ քսաներորդ դարուն)…

Միացեալ եւ անկախ Հայաստանի գաղափարը

Վրէժ-Արմէն Այսպէս է գլխաւոր տիտղոսը շատ կարեւոր գիրքի մը՝ «Հայոց պատմութեան հոլովոյթում» ենթախորագրով, հրատարակուած 2020 թ․ Երեւան («Դրօշակ»ի մատենաշար, թիւ 1)։ Ան հրատարակուած է Հայաստանի գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի պատմութեան հիմնարկին (ինստիտուտին) որոշումով եւ «Լուսակն» հրատարակչականին կողմէ։ 212 էջերու մէջ ադամանդի պէս սեղմուած-խտացուած այս հատորը հեղինակութիւնն է պատմական գիտութիւններու դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ Մ. Յակոբեանի։ Խմբագրութիւնը կատարած…

«Արաս» հրատարակչատունը «Կապոյտ երազ» մը կը պարգեւէ ընթերցասէրներուն

Գոհունակութեամբ վերահասու կ՚ըլլանք, որ «Արաս» հրատարակչատունը ներկայիս ընթերցասէրներու տրամադրութեան տակ դրած է նոր եւ իսկապէս յատկանշական գիրք մը, որ կը կոչուի «Կապոյտ երազ»։ Պատմուածքներու ժողովածոյ մըն է այս մէկը, որ կողքի մը տակ կը համախմբէ իսթանպուլահայ գրողներու ծովու, կղզիի, նաւու եւ նաւամատոյցի վերաբերեալ պատմուածքները, գրականութեան բաւիղներուն մէջ կը հետապնդէ Պոլսոյ ու պոլսեցիներու այս մեծ սիրոյն…

Երևանի մէջ լոյս տեսաւ «Ռոստոմի անտիպ նամակները» հատորը

Երեւանի մէջ լոյս տեսած է Երուանդ Փամպուքեանի կազմած «Ռոստոմի անտիպ նամակները» փաստաթուղթերու ստուարածաւալ ժողովածուն: Այս մասին կը հաղորդէ «Վէմ» հանդէսի խմբագրութիւնը։ Ընթերցողի դատին կը ներկայացուի վաստակաշատ պատմաբան, ՀՅ Դաշնակցութեան արխիւներու անխոնջ հետազօտող Երուանդ Փամպուքեանի երկարամեայ գիտական պրպտումներու արդիւնքը հանդիսացող «Ռոստոմի անտիպ նամակները» ստուարածաւալ ժողովածուն: Շքեղ տպագրութեամբ օրերս լոյս տեսած այս 732 էջնոց պատկառելի հատորը «Վէմ…

Գրականաշունչ պտոյտ՝ այբուբենի տառերուն հետ. արեւմտահայերէնի ուղղագրութեան եւ կէտադրութեան նուիրուած նոր հատոր մը

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը (AMAA) ուրախ է յայտարարելու, թէ իր խրախուսանքով ու հովանաւորութեամբ Հալէպի մէջ լոյս ընծայուեցաւ արեւմտահայերէնի ուղղագրութեան եւ կէտադրութեան նուիրուած հանրամատչելի նոր ուղեցոյց մը։ Նորատիպ հատորը, որ 156 էջ է, կը կրէ «Գրականաշունչ պտոյտ՝ այբուբենի տառերուն հետ» խորագիրը։ Գիրքին հեղինակն է հալէպահայ ծանօթ գրող, մամլոյ աշխատակից ու կրթական մշակ պր. Լեւոն Շառոյեան։ Հատորը իր բնոյթով թէեւ…

Ցեղասպանութեան, ինքնութեան ու աշխարհագրութեան լոյսին տակ «Արաբներու 1915-ը»

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ «Արաբնե­րու 1915-ը» պատ­մա­բան Էմ­րէ Ճան Տաղ­լըօղ­լո­ւի կող­մէ մէկ­տե­ղուած ակա­դէմա­կան յօ­դուած­նե­րու հա­ւաքա­ծոյ մըն է, որ լոյս տե­սաւ 2021-ի Նո­յեմ­բեր ամ­սուն Իս­թանպու­լի մէջ։ «Իլե­թիշիմ» հրա­տարակ­չա­տան մա­տենա­շարէն լոյս տե­սած հա­տորը նոր տես­լա­դաշտ մը կը պար­զէ հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան գրա­կանու­թեան մէջ։ «Նոր տես­լա­դաշտ» հաս­տա­տու­մով կ՚ակ­նարկենք թէ աշ­խարհագ­րա­կան եւ թէ ըն­կե­րա- հո­գեբա­նական առանձնա­յատ­կութեան։ Սո­վորա­բար երբ կը խօ­սինք հա­յոց ցե­ղաս­նա­նու­թեան…

Ողջոյնի խօսք «Սերտեսթան»ի հեղինակին

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 2008-ի Յու­նո­ւար ամիսն էր։ 19 Յու­նուարին նա­խոր­դող օրե­րուն եր­կու երի­տասարդ կի­ներ ձեռ­քերնին մե­ծածա­ւալ կտա­ւով մը այ­ցե­լեցին «Ակօս»ի խմբագ­րա­տու­նը։ Հա­յերէն էջե­րու աւագ խմբա­գիր Սար­գիս Սե­րով­բեան զի­րենք առաջ­նորդեց դէ­պի հա­յերէն էջե­րու գրա­սենեակ։ Շու­տով պար­զո­ւեցաւ թէ անոնք քոյ­րերն էին ցկեանս ազա­տազրկման դա­տապար­տո­ւած քաղ­բանտար­կեալ Ճեն­կիզ Սի­նան Չե­լիքի։ Ինք էր նաեւ այդ կտա­ւի հե­ղինակ գե­ղան­կա­րիչը, որ պաս­տա­ռի վրայ քո­լաժի…

Լոյս տեսած է լրագրող Փիղատասի «Ազգ եւ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­ներ. ­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը»՝ յունարէնով

Հ­րա­պա­րա­կի վրայ է լրագ­րող Ա­լեք­սանտրոս ­Փի­ղա­տա­սի «ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ» (Ազգ եւ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­ներ. ­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը) գիր­քը, որ հրա­տա­րա­կո­ւե­ցաւ 2021-ի վեր­ջա­ւո­րու­թեան եւ կ­՚ընդգրկէ 20-րդ ­դա­րու ա­մե­նա­մեծ ե­ղե­լու­թիւն­նե­րէն՝ ­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ներ­կա­յա­ցու­մը, հիմ­նո­ւած յու­նա­կան եւ օ­տար աղ­բիւր­նե­րու վրայ։ Իւ­րա­յա­տուկ այս ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը հրա­տա­րա­կո­ւած է Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի ա­ջակ­ցու­թեամբ եւ…