Տօներ

Ս. Պետրոս եւ Ս. Պօղոս ժայռը եւ 13-րդ Առաքեալը ժայռը

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն ՍՍՄԲԱՏ ՎՐԴ. ՍԱՊՈՒՆՃԵԱՆ Հայ առաքելական եկեղեցին իր տօնացոյցով կու գայ հաւատացեալ մարդուն սրբոց վարքը ներկայացնելու: Ինչպէս գիտենք, դեկտեմբեր ամիսը եկեղեցական առումով հարուստ է տօներով: Իւրաքանչիւր տօն ունի իւրայատուկ իմաստ եւ խորհուրդ: Դեկտեմբեր ամսուան ամենայատկանշական տօներէն մին է Ս. Պետրոս եւ Ս. Պօղոս առաքեալներուն յիշատակութեան տօնը: Ս. Պետրոս առաքեալ մեր Տիրոջ` Յիսուս…

Ս. Ծնունդի խորհուրդը եւ մենք

ՎԵՐ. ԴՈԿՏ. ՎԱՀԱՆ Յ. ԹՈՒԹԻԿԵԱՆ Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Ծնունդը «մեծ եւ սքանչելի խորհուրդ» մըն է: Մեծ եւ սքանչելի խորհուրդ… որովհետեւ ան աննման յայտնութիւնն է Աստուծոյ մարդեղութեան: Այլ խօսքով, Քրիստոսի մէջ Աստուած կը մարմնանար եւ կը մարդանար փրկելու համար մեղաւոր մարդկութիւնը: Բեթլեհէմի մէջ ծնող Յիսուս Մանկիկին մէջ տիեզերքի Յաւիտենական Աստուածը կը խանձարուրուէր անհիւրընկալ քարայրի մը…

Խաչվերաց՝ տօն ուխտի եւ ցնծութեան

Սուրբ Աւետարանը, ապաշխարող մեղաւորի մը կեանքէն ներս իրականացած սրբակենցաղ ապրելակերպի վերադարձին ու անոր  յառաջացուցած ուրախութեան մասին կը խօսի։ Մեծ Պահոց Քառասնորդաց Գ. Կիրակին կը ներկայանայ իր խորիմաստ ու տպաւորիչ պատգամով, որ Քրիստոսի պատմած առակներու ընդմէջէն կը յայտնուի։ Կորսուած ոչխարին, կորսուած դրամին եւ մանաւանդ անառակ կեանքը ընդգրկած ու կորստեան մատնուած մարդուն օրինակներով ցոյց կը տրուի թէ՝…

Խաչվերացի տօնը

ՀԱՄԲԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ Քրիստոնեայ աշխարհը եւ հայերս, Խաչվերացը կը տօնենք ի յիշատակ Քրիստոսի խաչափայտին պարսկական գերութենէն ազատելով Երուսաղէմ վերադարձին։ 614 թուականին, Պարսկաստանի Խոսրով թագաւորը յարձակեցաւ Երուսաղեմի վրայ, աւերեց քաղաքը եւ Ս. Յարութեան տաճարէն վերցուց ու Պարսկաստան տարաւ Ս.Խաչը, ուր մնաց 14 տարի։ Սակայն 628֊ին, Բիւզանդիոնի Հերակլ կայսրը հսկայական բանակով յարձակեցաւ պարսիկներու վրայ եւ ազատագրեց Խաչը, բերաւ…

Սուրբ Աստուածածնի Վերափոխման տօնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մէջ

Օգոստոս 16-ին, Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշեց Տիրամօր՝ Սուրբ Մարիամ Աստուածածնի Վերափոխման տօնը: Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ Մայր Աթոռի Facebook-ի էջէն։ Բերկրառատ օրուան առիթով՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի Սուրբ Տրդատի բաց խորանին մատուցուեցաւ Սուրբ Պատարագ: Պատարագիչն էր Մայր Աթոռի Վարչատնտեսական բաժինի տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեան: Յաւարտ Սուրբ Պատարագի, հանդիսապետութեամբ Գարեգին Երկրորդ Ամենայն…

Աստուածածնի Տաղաւարը համավարակի շուքին տակ

Ինչպէս Սուրբ Զա­տիկը եւ Վար­դա­վառը, Աս­տո­ւածած­նի տա­ղաւարն ալ այս տա­րի կը նշո­ւի պսա­կացեւ ժահ­րի հա­մավա­րակի շու­քին տակ։ Պատ­րիար­քա­րանը որոշ սահ­մա­նափա­կումներ յայ­տա­րարեց եկե­ղեցի­ներու մէջ մա­տու­ցուելիք տա­ղաւա­րի պա­տարա­գին հա­մար։ Սոյն սահ­մա­նափա­կումնե­րու հա­մաձայն Սուրբ Պա­տարա­գը պի­տի սկսի կա­րելի եղա­ծին չափ կա­նուխ։ Տե­ղի պի­տի չու­նե­նայ եկե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ Ան­դաստան եւ Խա­ղողօրհնէք։ Խա­ղող­նե­րու օրհնու­թիւնը պի­տի կա­տարո­ւի խորհրդան­շա­կան ձե­ւով խո­րանին վրայ։…

Վարդավառը շուքի մէջ

Ամբողջ աշ­խարհի վրայ ազ­դե­ցու­թիւն գոր­ծած պսա­կաձեւ ժահ­րի հա­մավա­րակը իր ձանձրա­լի անդրա­դար­ձը ու­նե­ցաւ նաեւ հայ ժո­ղովուրդի ամե­նաու­րախ տա­ղաւար­նե­րէն Վար­դա­վառի վրայ եւս։ Ինչպէս ծա­նօթ է Վար­դա­վառի ոգե­ւորու­թիւնը կու գայ ջրցա­նի մի­ջոցաւ։ Այս տա­րի առա­ջին ան­գամ Երե­ւանի փո­ղոց­ներն ալ հե­ռու մնա­ցին տօ­նական մթնո­լոր­տէն։ Պոլ­սոյ մէջ Պատ­րիար­քա­րանի 16 Մար­տէն այս կողմ գոր­ծադրած դռնփակ պա­տարագ­նե­րը վերջ գտան եւ առա­ջին ան­գամ…

Այսօր Համբարձման տոնն է

Այսօր Հայ Առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի Համբարձման տոնը։ Այն նշվում է Քրիստոսի Հարության 40-րդ օրը: Հարությունից հետո Քրիստոս 40 օր մնում է երկրի վրա և երևում առաքյալներին ու հավատացյալներին: Այդ ընթացքում Հիսուս իր վարդապետությունն է ուսացանում նրանց, իսկ վերջին հանդիպման ժամանակ օրհնում ու պատգամներ տալիս առաքյալներին, որից հետո համբարձվում է երկինք: Ինչպես Qahana. am-ն է…

«Բարոյական յաղթանակ»-ով բարոյականին յաղթանակը Վարդանանց պատերազմի հետքերով

ՊԱՐՈՅՐ ՎՐԴ. ՇԷՐՆԷԶԵԱՆ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւն Ամէն տարի, երբ Ս. Վարդանանց զօրավարներուն եւ Ս. Ղեւոնդեանց քահանաներուն տօները գան, փետրուար ամսուան մէջ, շատ հաւանաբար մեր մտքին մէջ հետեւեալ երկու բառերը կը հնչեն. «Բարոյական յաղթանակ»: Շատերը հեգնական կ’արտայայտուին, շատեր ալ` լրջօրէն: Իսկապէ՞ս բարոյական յաղթանակ էր, թէ՞ մենք մեզ համոզելու համար, որ միշտ յաղթողը հայն է: Մեզի…

Այսօր Հայ եկեղեցին կը նշէ Յիսուս Քրիստոսի անուանակոչութեան տօնը

Ս. Ծննդեան ութերորդ օրը Յիսուս Քրիստոսի անուանակոչութեան տօնն է։ Գաբրիէլ հրեշտակապետի պատգամին համաձայն, որ տեղի ունեցաւ Աւետումին օրը։ Յովսէփ եւ Մարիամ հրէական օրէնքի համաձայն Յիսուսը տարին տաճար՝ թլփատել տուին եւ մանուկին անունը Յիսուս դրին։ Յիսուս անունը կը նշանակէ Փրկիչ, իսկ Քրիստոս՝ Օծեալ Տէր։ Յիսուս նաեւ կ՚անուանուի հետեւեալ անուններով՝ Մեսիա, Քրիստոս, Էմմանուէլ, Փրկիչ, Մեծ Վարդապետ։ Հայ…